V Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych Studentów Geodezji


Kraków, 15-17 kwietnia 2010r.

W dniach 15-17.04.2010 roku na wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (GGiIŚ) Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH) w Krakowie w cieniu żałoby narodowej odbyła się V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA KÓŁ NAUKOWYCH STUDENTÓW GEODEZJI. Organizatorem konferencji było Koło Naukowe Geodetów (KNG) działające przy AGH oraz Ogólnopolski Klub Studentów Geodezji (OKSG). Honorowy patronat nad Konferencją objął Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich. W konferencji uczestniczyło ponad 120 osób. Byli to studenci z elitarnych polskich uczelni geodezyjnych z całego kraju tj.: Politechnika Warszawska (PW), Wojskowa Akademia Techniczna (WAT), Politechnika Śląska z Gliwic (PŚ), Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH), Uniwersytet Rolniczy z Krakowa (UR), Uniwersytet Przyrodniczy z Wrocławia (UP) oraz gościnnie studenci Wyższej Szkoły Zawodowej z Jarosławia.

Konferencję poprzedzoną minutą ciszy uroczyście otworzył dziekan wydziału GGiIŚ Profesor dr hab. inż. Marian Mazur, następnie Prezes OKSG Aleksandra Szabat przywitała wszystkich uczestników „na naukowej uczcie”, którą rozpoczął wykład inauguracyjny dr inż. Adama Bałuta na temat Spitsbergenu. Inspiracją do przybliżenia słuchaczom tej jakże pięknej, mroźnej i lodowej wyspy była historyczna wyprawa naukowo-badawcza z czerwca 1992 roku, która była pierwszym wspólnym projektem zrealizowany przez studentów PW, AGH oraz UP zrzeszonych w ramach OKSG.

Podczas konferencji prelegenci wygłosili rekordową liczbę 30 referatów będących dowodem aktywnej działalności naukowo-technicznej studentów geodezji. Referaty zostały podzielone na pięć sesji oraz brały udział w konkursie ocenianym przez Jury pod przewodnictwem Profesora dr hab. inż. Krystiana Pyki. Zwycięzcami konkursu zostali Adam Inglot, Agata Wojdon oraz Aleksandra Wróbel (AGH) za referat poświęcony „Wykorzystaniu metod fotogrametrii do wykonania wirtualnej kopii skały wspinaczkowej”, ich anaglifowy pokaz, zyskał ogromne uznanie. Zdobywcami drugiego miejsca zostali ex-aequo: Aneta Mikoda, Damian Jaworski, Jarosław Koapała (PŚ) prezentujący „Wykorzystanie systemu CAD do wspomagania pracy kopalni w przypadku wystąpienia zagrożeń na przykładzie zagrożenia pożarowego” oraz studenci z Politechniki Warszawskiej za przedstawienie swoich badań dotyczących wychylenia osi komina przemysłowego. Zaszczytne trzecie miejsce uzyskał Maciej Waluś (AGH) za swoją „Wizualizację skaningu laserowego do celów dydaktycznych” oraz Marzena Gałecka (PW) za „Inwentaryzację architektoniczną wnętrza budynku z wykorzystaniem aplikacji Kubit”. Wyróżnione zostały również referaty dotyczące: „Analizy zmian powierzchni topograficznej na przykładzie obserwacji ruchu wydm nadmorskich” (Aleksandra Szabat AGH), „Analiza wpływu zmian poziomu wody w zbiorniku retencyjnym w Czorsztynie na wartości poprawek grawimetrycznych” (Mirosław Motylewicz PW) oraz „Wykorzystanie technologii GIS do inwentaryzacji cmentarza przy parafii Dobrego Pasterza w Krakowie” (Monika Gemzik, Barbara Czesak, Maciej Adamski UR).

Podczas konferencji odbyło się również spotkanie OKSG, podczas którego KNG działające przy AGH w Krakowie przekazało przewodnictwo nad OKSG Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie przy której działa Studenckie Koło Naukowe „GeoPixel”. Prezesem Klubu na rok akademicki 2010/2011 został Grzegorz Nykiel, a jego zastępcą Marcin Woźniczka.

Konferencja odbyła się dzięki pomocy i wsparciu finansowemu władz AGH, Wydziału GGiIŚ, Zarządu Głównego SGP oraz Oddziału Małopolskiego SGP, jak również partnerów wydarzenia którymi byli MGGP z Tarnowa oraz INTERGRAPH z Warszawy.

Mirosław Marciniak

Sekretarz KNG

Sprawozdanie z przebiegu Konferencji oraz zdobyte miejsca i wyróżnienia prelegentów można pobrać >>tutaj<<