XVI Międzynarodowe Słowacko-Polsko-Czeskie Dni Geodezji


Tatrzańska Łomnica, 13-15 maj 2010r.

U podnóża Tatr Wysokich w malowniczej Tatrzańskiej Łomnicy – jednego z najwyżej położonych kurortów na Słowacji – w cieniu góry Łomnica (2632 m n. p. m.) odbyły się tegoroczne XVI już Międzynarodowe Dni Geodezji. Uczestnikami spotkania byli: Slovenská spoločnos» geodetov a kartografom, Stowarzyszenie Geodetów Polskich oraz Český svaz geodetů a kartografů.

Tematyką przewodnią tegorocznego spotkania był przegląd narodowych resortów pod kątem realizowanych przedsięwzięć. W imieniu Polski głos zabrał Główny Geodeta Kraju Pani Jolanta Orlińska reprezentując Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Podczas konferencji podjęto również tematy związane z technologią i usługami GNSS, oraz stosowanie nowoczesnych technik pomiarowych w pracach geodezyjnych.

Nie zabrakło również studenckich akcentów, ponieważ podczas konferencji, swoje referaty wygłosili żacy z Politechniki Warszawskiej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie będące efektem ich twórczej pracy oraz dorobkiem naukowym. Członków Oddziału Kraków SGP oraz jednocześnie Koła Naukowego Geodetów przy AGH reprezentowali: Aleksandra Szabat, która wygłosiła referat na temat „Analizy zmian powierzchni topograficznej na przykładzie obserwacji ruchu wydm nadmorskich” oraz Mirosław Marciniak, który zaprezentował: „Charakterystykę zaawansowanego systemu informacji o terenie na przykładzie Urzędu Miasta w Zielonej Górze”. Oba referaty cieszyły się sporym uznaniem.

Poza konferencyjnymi panelami dyskusyjnymi uczestnicy spotkania mieli okazję podziwiać piękno tatrzańskiej przyrody podczas wycieczki wysokogórskiej do Hrebienooka, gdzie znajdował się wodospad Studeneho Potoka, zasmakować słowackich potraw, które serwowano podczas wspólnych obiadów i wieczornych uczt, jak również nawiązywać nowe znajomości podczas wieczornych tanecznych gali. W przyszłym roku spotykamy się w Polsce.

Mirosław Marciniak

Sekretarz KNG