XVII Międzynarodowe Polsko-Czesko-Słowackie Dni Geodezji


Kraków, 19-21 maja 2011r.

W dniach 19-21 maja 2011 roku w historycznym miejscu – Królewskim Mieście Krakowie odbyły się Międzynarodowe Polsko-Czesko-Słowackie Dni Geodezji. Było to już XVII spotkanie najwyższych przedstawicieli społeczności i władz geodezyjnych z tych krajów. Obchodom towarzyszyła konferencja, którą rozpoczął, jak na Kraków przystało, odegrany na żywo hejnał. Następnie miały miejsca wystąpienia Prezesów stowarzyszeń geodezyjnych: Stanisława Cegielskiego z Polski, Vaclava Sanda z Czech oraz Dusana Ferianca ze Słowacji, oraz Głównych Geodetów z tych krajów. Głównym celem spotkania była wymiana doświadczeń i nawiązanie nowych kontaktów zawodowych.

Organizatorzy zadbali zarówno o stronę merytoryczną jak i aspekty kulturalno – rozrywkowe. Odbyły się cztery sesje tematyczne: „Służba geodezyjna w Polsce, Czechach i Słowacji”, „Szkolnictwo geodezyjne, uprawnienia i dokształcenia”, „Wykorzystanie skanerów laserowych” oraz „Prezentacja Studenckich Kół Naukowych”. W studenckiej sesji zaprezentowali się również przedstawiciele Koła Naukowego Geodetów „Dahlta”, były to koleżanki Aleksandra Ćwikła oraz Aleksandra Dziadosz które zaprezentowały referat naukowy pt. „Pomiar ugięcia estakady za pomocą radaru interferometrycznego IBIS-s oraz klasycznych metod geodezyjnych”. Referat ten cieszył się sporym uznaniem.

Pomimo tego, iż wielu uczestników gościło już w stolicy małopolski to każdy z wielką chęcią i przyjemnością korzystali z bogatego zestawu atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Było to zarówno spacer Traktem Królewskim, jak również zwiedzanie szlaku turystycznego „po podziemiach Rynku Głównego” oraz wycieczka do Kopalni Soli w Wieliczce. Wieczory również pełne były atrakcji. Pierwszego dnia wszyscy goście uczestniczyli w wieczorze integracyjnym zorganizowanym w Piwnicy Muzyczno-Artystycznej Faust. Oficjalne zakończenie części merytorycznej obchodów nastąpiło wieczorem drugiego dnia podczas Uroczystego Wieczoru Towarzyskiego w Sali balowej Hotelu Europejskiego. Po wręczeniu dyplomów, przemowach, przekazaniu flag i toaście bal rozpoczęto polskim tańcem narodowym – polonezem, który poprowadzili przedstawiciele lokalnego komitetu organizacyjnego: mgr inż. Aleksandra Szabat oraz Prezes KNG inż. Mirosław Marciniak. Taniec sprawił wiele radości wszystkim gościom którzy następnie powirowali w rytmie walca wiedeńskiego.

W tym roku Koło Naukowe Geodetów „Dahlta” uczestniczyło nie tylko w obchodach ale wzięło czynny udział w pracach organizacyjnych wspierając Stowarzyszenie Geodetów Polskich. Członkowie Koła jako wolontariusze z ramienia SGP-Kraków pomagali przy stanowiskach informacji, rejestracji uczestników a także opiekowali się poszczególnymi grupami gości. Warto tu podkreślić ogromne zaangażowanie i wkład ze strony Prezesa KNG „Dahlta” inż. Mirosława Marciniaka jako członka lokalnego komitetu organizacyjnego. Za wszelką pomoc wszystkim członkom KNG „Dahlta” serdecznie dziękujemy.

Zaproszonym gościom spodobało się duże zaangażowanie krakowskich studentów, wszystko zostało precyzyjnie zorganizowane jak na młodych geodetów przystało. W maju przyszłego roku międzynarodowe spotkanie odbędzie się w czeskiej miejscowości Karlova Studánka, gdzie zagoszczą również geodeci z Ukrainy.

Wyjazd na konferencję odbył się dzięki pomocy i wsparciu finansowemu ze strony Władz Wydziału GGiIŚ AGH, oraz Oddziału Krakowskiego SGP.

Agnieszka Brachucy