XVI Seminarium Studenckiego Ruchu Naukowego


Dębno – Bartkowa, 21-23 października 2011r.

W dniach 21-23 października 2011 roku odbyło się XVI Seminarium Studenckiego Ruchu Naukowego. Temat tegorocznego spotkania brzmiał: Granty rektorskie w działalności kół naukowych. Jak już sam temat wskazuje, w trakcie Seminarium, Koła Naukowe prezentowały swoje projekty realizowane w ramach Grantów rektorskich. Uczestnikami z KNG Dahlta byli: Mirosław Marciniak oraz Paweł Pałka.

Pierwszego dnia obradowano na zamku w Dębnie. Otwarcie Seminarium zapoczątkowali pełnomocnicy Rektora AGH ds. Kół Naukowych: dr inż. Leszek Kurcz oraz dr inż. Mieczysław Ślósarz przedstawiając działalność pionu hutniczego i górniczego w roku akademickim 2010/2011. W programie tego dnia przewidziano również zwiedzanie pałacu oraz koncert „Od Vivaldiego do Morricone” kwartetu „Brillante”. Wieczorem uczestnicy zostali przewiezieni do DW Stalownik w Bartkowej nad Jeziorem Rożnowskim, gdzie mieli okazję bliżej się poznać podczas spotkania integracyjnego.

Następnego dnia obradowano od samego rana. Najwięcej emocji i zachwytu wśród audytorium wzbudziły prezentacje wspólnego projektu KN „Biomed” wraz z KN „Integra” pt. „Mobilny monitor EKG z interfejsem Bluetooth” oraz KN „Integra” pt. „Budowa robota kroczącego – Hexapoda – kontynuacja”. Oprócz naukowych rozważań przewidziano również inne atrakcje m. in.: naukę żeglowania, wycieczkę do pustelni Św. Świeradza oraz wieczorne ognisko nad jeziorem.

Ostatniego dnia dokończono prezentacje projektów Kół Naukowych. Ponadto, uczestników swoją obecnością zaszczycił Prorektor AGH ds. Kształcenia prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol. Podobnie jak w poprzednich dniach uczestnikom zapewniono aktywną przerwę w postaci nauki żeglowania oraz rejsu statkiem.

W trakcie Seminarium przedstawiono około czterdziestu prezentacji, w których młodzi naukowcy z AGH opowiedzieli o swoich zmaganiach w rozwiązywaniu problemów, jakie stwarza współczesny świat przed początkującymi inżynierami.

Paweł Pałka