LII Studencka Sesja Pionu Górniczego


Sekcja Geodezja

W dniu 8 grudnia 2011 roku o godz. 9:45 w sali 106 paw. C-4 odbyła się LII Studencka Sesja Kół Naukowych, sekcja geodezja.

W ramach sekcji przedstawionych zostało 9 referatów, w tym aż siedem autorstwa członków naszego Koła. Wszystkie referaty zostały poddane surowej ocenie komisji, w skład której weszli:

 • dr inż. Małgorzata Szymczyk (przewodnicząca komisji)
 • dr hab. inż. Janusz Ostrowski, prof. n. AGH
 • dr inż. Tadeusz Szczutko
 • dr inż. Andrzej Wróbel
 • mgr inż. Aleksandra Szabat-Pręcikowska
 • mgr inż. Rafał Kocierz

Sesja rozpoczęła się od prezentacji dwóch referatów z Rosji wygłoszonych w języku rosyjskim:

 • -"Method for determining vertical displaement and deformation using laser-scanning system on the undermined surface area" Mikhail Vystrchil
 • -"Automated method for determinning the ellipticity of the rings" Еkaterina Kvyatkovskaya

Następnie prof. dr hab. inż. Konrad Eckes wygłosił mowę, w której przywitał wszystkich przybyłych, naświetlił pozycję sekcji geodezji na tle całej SSKN i pokrótce opisał zasady oceniania referatów. Po nim mgr inż. Aleksandra Szabat-Pręcikowska przywitała uroczyście gości z Państwowego Instytutu Politechnicznego w Sankt Petersburgu. Po przemówieniach przystąpiono do prezentacji referatów w następującej kolejności:

 • -"Dorobek naukowy KNG Dahlta świadectwem bogatej historii i aktywnej działalności studentów. 60 lat minęło" Agnieszka Brachucy, Mirosław Marciniak
 • -"Opracowanie parametrów zalegania złoża na podstawie założeń teorii Knothego-Budryka dla obszaru KWK PNIÓWEK" Jakub Słopnicki
 • -"Wpływ eksploatacji górniczej na obiekt przemysłowy na filarze ochronnym" Michał Buczek
 • -"Porównanie metody trygonometrycznej i biegunowej przy pomiarach wychyleń kominów przemysłowych na przykładzie komina przy Bonarka City Center w Krakowie" Wacław Szafranek
 • -"Pomiar przemieszczeń mostu kolejowego za pomocą fizykalnych, radarowych oraz klasycznych metod geodezyjnych" Paulina Mól, Szczepan Moskała
 • -"Utworzenie ortofotomapy z archiwalnych zdjęć wojskowych" Agata Kiełb, Olga Sławuta
 • -"Opracowanie modelu terenu Grzęd nad Zielonym Stawem Gąsienicowym na podstawie zdjęć naziemnych i lotniczych" Magdalena Hanszke, Dominika Ryś, Wacław Szafranek

 W połowie sesji odbyła się krótka przerwa, podczas której wszyscy goście, jak i referenci mieli okazję porozmawiać przy małym poczęstunku na temat spraw bardziej i mniej naukowych.

Po zakończeniu odczytów, komisja po krótkiej naradzie ogłosiła werdykt. Laureatami tegorocznej Studenckiej Sesji Kół Naukowych decyzją Jury zostali:

I miejsce: Paulina Mól i Szczepan Moskała
II miejsce: Magdalena Hanszke, Dominika Ryś, Wacław Szafranek
III miejsce: Michał Buczek


       Wszystkim czynnym uczestnikom LVII SSKN, a w szczególności laureatom Zarząd KNG "Dahlta" składa serdeczne gratulacje oraz wyrazy uznania ciężkiej pracy oraz życzenia niegasnącego zapału i chęci do dalszego zgłębiania arkanów sztuki geodezyjnej.

       Później, o godzinie 17.00 w Auli A-0 odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów zdobywcom pierwszych trzech miejsc w każdej sekcji. Laureaci odebrali dyplomy z rąk dr hab. inż. Piotra Czaji, prof. n. AGH, Dziekana Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii oraz dr inż. Mieczysława Ślósarza, pełnomocnika Rektora ds. Kół Naukowych Pionu Górniczego. Symbolicznymi dyplomami uhonorowani zostali też nasi goście z Rosji. Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni na mały poczęstunek, podczas którego młodzi naukowcy mieli szansę wymienić się pomysłami i przemyśleniami z pracownikami naukowymi uczelni.
       Zdobywcy pierwszych miejsc zostali również zaproszeni następnego dnia, tj. 9 grudnia na uroczyste posiedzenie Senatu AGH z okazji Barbórki, gdzie zostali nagrodzeni brawami. Mieli oni również okazję być świadkami Skoku przez Skórę – tradycyjnej uroczystości przyjęcia młodych adeptów w Stan Górniczy.