VII Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych Studentów Geodezji


Gliwice, 12-13 kwietnia 2012r.

W dniach 12 i 13 kwietnia br. członkowie Koła Naukowego Geodetów Dahlta mieli przyjemność uczestniczyć w VII Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych Studentów Geodezji, zorganizowanej w tym roku przez Studenckie Koło Naukowe Geodetów "Agrimensor", działające na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Reprezentacja KNG 'Dahlta' w składzie: Paulina Mól, Szczepan Moskała, Magdalena Hanszke, Wacław Szafranek, Dominika Ryś, Jakub Słopnicki, Michał Buczek, Mirosław Marciniak zaprezentowała w sumie 5 referatów. Nasi koledzy i koleżanki jak co roku zdominowali konkurencję, prezentując wyśmienicie przygotowane i merytorycznie nieskazitelne projekty naukowe, będące wynikiem ich ciężkiej, wielomiesięcznej pracy. O tym, iż warto podejmować się podobnych wyzwać w przyszłości przekonaliśmy się przy ogłoszeniu wyników, kiedy to projekt Pauliny Mól i Szczepana Moskały zatytułowany "Pomiar przemieszczeń mostu kolejowego za pomocą fizykalnych, radarowych oraz klasycznych metod geodezyjnych" otrzymał II miejsce, a referat Magdaleny Hanszke, Dominiki Ryś i Wacława Szafranek "Opracowanie modeli terenu Grzęd nad Zielonym Stawem Gąsienicowym na podstawie zdjęć naziemnych i lotniczych" otrzymał najwyższe wyróżnienie. Laureatom serdecznie gratulujemy! A wszystkim reprezentantom dziękujemy za to, że swoim zaangażowaniem i zapałem utrzymują silną i niezachwianą pozycję studentów Geodezji Akademii Górniczo-Hutniczej na polskiej scenie młodych naukowców.

Składamy również serdeczne gratulacje koleżankom i kolegom z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie: Norbert Borsukiewicz, Marek Nalepa, Anna Pachnik, Wojciech Żydek, za zajęcie I miejsca podczas tej samej Konferencji.

Poza konferencją odbyła się również uroczysta kolacja w restauracji „Galeria Siedmiu Grzechów”. Była to wyjątkowa okazja przy której spotkali się zarówno uczestnicy konferencji jak również kadra naukowa Politechniki Gliwickiej. Podniosłą atmosferę zainaugurował Hymn Geodety zaintonowany przez studentów z zaprzyjaźnionych uczelni. Toastom i przemówieniom również nie było końca. Prezes OKSG Weronika Polnik w swoim wystąpieniu przypomniała o okrągłej rocznicy 10-lecia działalności a przede wszystkim współpracy jaką daje OKSG. Kuluarowym rozmową, nie było końca przy suto zastawionym stole.

Po zakończonej konferencji odbyło się już tradycyjne spotkanie OKSG. W wyniku obrad studentów zdecydowano, że przewodnictwo w klubie w roku akademickim 2012/2013 przejmie Uniwersytet Rolniczy z Krakowa. Gratulujemy i życzymy powodzenia oraz sukcesów. Podziękowano również wszystkim kołom naukowym oraz studenckim stowarzyszeniom, które wzięły aktywny udział w plebiscycie Geo Azymuty 2012. Zaproszono również wszystkich do udziału w Gali Finałowej, która już za tydzień odbędzie się w Krakowie.

Wyjazd na konferencję odbył się dzięki pomocy i wsparciu finansowemu ze strony Władz Wydziału GGiIŚ AGH, za którą serdecznie dziękujemy.

 Jakub Słopnicki
 Mirosław Marciniak