XVIII. Mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny


W dniach 17-19 maja 2012 roku w malowniczo położonej czeskiej miejscowości Karlova Studánka odbyły się XVIII. Międzynarodowe Polsko-Czesko-Słowackie Dni Geodezji. Udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele geodezyjnych władz oraz stowarzyszeń z tych krajów. Była to świetna okazja do wymiany doświadczeń na temat różnego rodzaju wdrożeń prowadzonych przez służby geodezyjne wymienionych państw.

Przez trzy dni konferencji uczestnicy mieli okazję wysłuchać prezentacji dotyczących w głównej mierze wdrożeń dyrektywy INSPIRE oraz zagadnień związanych z danymi przestrzennymi i katastrem. Czynny udział wzięli studenci z Polski, w tym z KNG Dahlta. Byli to delegaci OKSG, którzy przedstawili następujące referaty:

  •  Michał Bogucki: „Opracowanie wirtualnego modelu terenu szybowiska” (Geoida, PW);
  •  Paweł Pałka: „Budowa systemu informacji przestrzennej dla uczelni wyższej – Geoportal AGH” (KNG Dahlta, AGH);
  •  Piotr Terka: „Wirtualny przewodnik po gmachu głównym Politechniki Warszawskiej” (Geoida, PW).

Natomiast delegatami z krakowskiego oddziału SGP byli dobrze znani z KNG Dahlta: Aleksandra Szabat-Pręcikowska („Analiza porównawcza SPECUSTAW w aspekcie wywłaszczeń nieruchomości”) oraz Mirosław Marciniak („Geo Azymuty – nagrody w dziedzinie geodezji i kartografii”).

Oprócz merytorycznych dyskusji uczestnicy mieli okazję zażywać uroków przepięknej uzdrowiskowej miejscowości. Drugiego dnia zorganizowano wycieczkę do Ovčárni oraz na górę Praded, będącą najwyższym szczytem w paśmie górskim Jesioniki (1491 m n.p.m.), na której wierzchołku znajduje się wieżę retransmisyjna o wysokości 162 metrów.

Dodatkowo uczestnicy mieli okazję do rozmów oraz chwili odprężenia poza kuluarami w trakcie Uroczystego Wieczoru Towarzyskiego, który trwał do późnych godzin wieczornych.

Ostatniego dnia uczestnicy będący wciąż pod wrażeniem urokliwych pejzaży zostali zaproszeni na kolejne spotkanie, które odbędzie się tym razem w Trenczyńskich Cieplicach na Słowacji.

Paweł Pałka