XVII Seminarium Studenckiego Ruchu Naukowego


W dniach 21-23 października 2011 roku odbyło się XVII Seminarium Studenckiego Ruchu Naukowego. Celem spotkania było zaprezentowanie działań jakie wykonały Studenckie Koła Naukowe AGH podczas realizacji projektów dofinansowanych w ramach konkursu "Grant Rektorski". W tym roku udział w seminarium wzięło dwóch studentów z KNG Dahlta: Agata Kiełb oraz Szczepan Moskała.

Zaprezentowali realizację dwóch projektów:

  • Pomiary przemieszczeń wydm ruchomych ze szczególnym uwzględnieniem Wydmy Łąckiej na terenie Słowińskiego Parku Narodowego;
  • Konferencja naukowa i Sympozjum z okazji 60-lecia działalności Kół Naukowych Geodetów w AGH.

 

Pierwsza część seminarium odbyła się w zamku w Wiśniczu. Obrady tradycyjnie rozpoczęli pełnomocnicy Rektora AGH ds. Kół Naukowych: dr inż. Leszek Kurcz oraz dr inż. Mieczysław Ślósarz przedstawiając działalność pionu hutniczego i górniczego w ubiegłym roku akademickim. Swoją obecnością zaszczyciła uczestników pani Prorektor ds. Studenckich prof. Anna Siwik. W swoim wystąpieniu przedstawiała dzisiejszą misję uczelni.Druga część seminarium odbyła się w OW "Stalownik" w Bartkowej nad jeziorem Rożnowskim.

 

Studenci z Kół Naukowych AGH wygłosili przeszło 30 referatów o różnorakiej tematyce. Największą uwagą cieszyły się prezentacje KN "Piorun" pt. "Transformator Tesli" (albo Muzyczna Cewka Tesli: klik), KN "Integra" pt. "Projekt budowy wielofunkcyjnego łazika marsjańskiego", KN "MetalSoft" pt. "Sterowanie komputerem za pomocą gestów z użyciem kamery Kinect oraz projektora 3D" oraz KN Implant pt. "Czyszcząca szczoteczko-nakładka do zębów typu Ultrasonic.

Uczestnicy sympozjum łączyli przyjemne z pożytecznym. Oprócz wysłuchiwania referatów swoich kolegów zwiedzili zamek w Wiśniczu oraz elektrownię wodną w Rożnowie. W czasie wolnym można było nauczyć się żeglować, pograć w siatkówkę, czy odbyć lot widokowy. Wieczorami odbywały się spotkania integracyjne przy beczce piwa.

Zdjęcia dostępne są pod tym adresem.

Szczepan Moskała