LIII Studencka Sesja Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH


W dniu 6 grudnia 2012 r. odbyła się LIII Studencka Sesja Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH. W ramach Sekcji Geodezji, utworzonej przez KNG Dahlta, wygłoszono łącznie jedenaście referatów. Tegoroczna Sesja przerosła oczekiwania organizatorów. Wysoki poziom merytoryczny przedstawianych prac zgromadził ponad setkę uczestników.

Studencka Sesja jest okazją do zaprezentowania projektów realizowanych przez Koło Naukowe, a także indywidualnych prac studentów. Prezentacje zostały poddane ocenie przez komisję, w której skład weszli:

 • dr inż. Małgorzata Szymczyk (przewodnicząca komisji),
 • dr hab. inż. Janusz Ostrowski, prof. n. AGH,
 • dr inż. Tadeusz Szczutko,
 • mgr inż. Aleksandra Szabat-Pręcikowska,
 • mgr inż. Rafał Kocierz,
 • mgr inż. Mirosław Marciniak.

Sesję rozpoczęły dwa referaty studentów z Rosji, które nie podlegały ocenie Jury.

 • Metrological research of survey gyrocompass MVT-2. Anastasiya Alexenko (opiekun naukowy: Professor Vladimir Gusev)
 • Substantiation of land allotment intended for industrial facilities building based on decision theory in multicriteria problem. Aleksandr Shabaev (opiekun naukowy: Professor Vladimir Kiselev)

Następnie przystąpiono do części, w których zaprezentowali się studenci KNG Dahlta:

 • Pomiary deformacji na terenie Opactwa Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu. Szczepan Moskała, Paulina Mól (opiekun naukowy: dr inż. Tomasz Stoch)
 • Pomiar wydm ruchomych ze szczególnym uwzględnieniem Wydmy Łąckiej. Agata Kiełb (opiekun naukowy: dr inż. Jakub Kolecki)
 • Badanie przemieszczeń na osuwisku w Kłodnem metodą fotogrametrii lotniczej. Paweł Drwal, Paulina Grabek (opiekun naukowy: dr inż. Andrzej Wróbel)
 • Analizy przestrzenne terenu wysokogórskiego – badanie zmian stożka piargowego pod Skrajną Turnią. Katarzyna Pogorzelec, Magdalena Szymańska (opiekun naukowy: mgr inż. Rafał Kocierz)
 • Inwentaryzacja obiektów architektury tatrzańskiej z wykorzystaniem skanera laserowego. Piotr Krystek, Szymon Kwak, Grzegorz Mierzwiński (opiekun naukowy: mgr inż. Rafał Kocierz)
 • Analiza 3D w słonecznym katastrze. Łukasz Blukacz, Michał Buczek (opiekun naukowy: dr inż. Piotr Cichociński, dr inż. Sławomir Mikrut)
 • AGH – "Lost" Katarzyna Mazur, Paweł Pałka (opiekun naukowy: dr inż. Krystian Kozioł)
 • Niwelacja Chronometryczna. Michał Buczek (opiekun naukowy: dr hab. inż. Jacek Kudrys)
 • Zarządzanie danymi przestrzennymi w przedsiębiorstwie geodezyjnym przy wykorzystaniu programu QuantumGIS. Krzysztof Chmielnicki (opiekun naukowy: mgr inż. Stanisław Szombara)

Po zakończeniu wystąpień, Jury przystąpiło do obrad, po których ogłoszono następujące wyniki:

 1. miejsce: Michał Buczek
 2. miejsce: Katarzyna Mazur, Paweł Pałka
 3. miejsce: Paulina Grabek, Paweł Drwal


Sesja zgromadziła licznych gości, a także studentów z zaprzyjaźnionych Kół Naukowych z całej Polski. Sala konferencyjna pękała w szwach, co świadczy o ogromnym sukcesie, jaki odniosła tegoroczna edycja.

Paweł Pałka

Prezes KNG Dahlta