Tradycyjne spotkanie Noworoczne  w SGP


W środę (28 stycznia)  w Domu Św. Ludwiki w Krakowie odbyło się  z Tradycyjne Spotkanie Noworoczne Stowarzyszenia Geodetów Polskich (Oddział Kraków) połączone z  uroczystym posiedzeniem Zarządu Oddziału  Kraków. Podczas zebrania można było obejrzeć także Jasełka w wykonaniu dzieci z Domu im. Św. Ludwiki. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście, członkowie SGP Oddział Kraków oraz sympatycy. Nie zabrakło również przedstawicieli naszego Koła.

Reprezentantami KNG Dahlta były: Paulina Karaś, Agnieszka Puzia. Oprócz tego pojawili się doktoranci i pracownicy naszego wydziału: mgr inż. Mirosław Marciniak, mgr inż. Michał Buczek, a także dr inż.  Małgorzata Buśko, dr inż. Anna Przewięzlikowska oraz dr inż. Anna Szafarczyk.

Spotkanie było doskonałą okazją do podsumowań. Po streszczeniu wydarzeń, mających miejsce w ciągu roku 2014, przyszedł czas na krótkie Jasełka – oryginalną  interpretację zdarzeń biblijnych-zaprezentowane przez dzieci mieszkające w Domu św. Ludwiki.  Następnie Pani Prezes Oddziału Kraków – Elżbieta Biel – poprowadziła licytację.  Cały dochód  przeznaczony został na potrzeby podopiecznych z Domu Św. Ludwiki w Krakowie.  W końcu przyszedł czas na kolędowanie, podczas którego niebywałą zdolnością gry na gitarze popisał się jeden z członków SGP. Wydarzenie zakończyło się małym poczęstunkiem.

!!!!!!!!!!!!!!Galeria!!!!!!!!!!!!!

Paulina Karaś
Prezes KNG Dahlta