Szkoła Eksploatacji Podziemnej


W dniach 23-27 lutego 2015 roku w salach konferencyjnych hotelu Qubus w Krakowie odbyła się kolejna, już XXIV edycja Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Corocznymi organizatorami spotkania są: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energii PAN oraz Katedra Górnictwa Podziemnego AGH, przy współpracy z największymi przedsiębiorstwami z branży górniczej w kraju.

            Członkowie Koła Naukowego Geodetów “Dahlta” również wzięli udział w tym wydarzeniu. Jedna z form uczestniczenia w konferencji była pomoc w organizacji, do której zgłosili się również Kołowicze. Pozwoliło to na swobodny dostęp do sal konferencyjnych oraz możliwość kontaktu i pomocy uczestnikom. Pomoc polegała min. na wydawaniu słuchawek (tłumaczy) obcokrajowcom, wydawaniu materiałów konferencyjnych, rejestracji przybyłych gości itp.

Największym zainteresowaniem członków Koła, ale też wszystkich miłośników geodezji górniczej cieszyła się środowa konferencja poświęcona Geomatyce Górniczej. Uczestnicy spotkania wysłuchali szeregu referatów przedstawiających wykorzystanie najnowszych technologii w pracy mierniczego górniczego.

Tego dnia, pierwsza część wystąpień dotyczyła praktycznego wykorzystania skanerów oraz produktów skanowania w górnictwie. Podjęcie tych tematów jest związane z tym, że od kilku lat zauważyć można popularyzacją technologii skanowania laserowego w geodezji.

Jeden z przykładów takiego wykorzystania został przedstawiony przez przedstawiciela firmy Skala 3D, który zaproponował skonstruowaną przez nich platformę skanująca do kompleksowej inwentaryzacji szybów górniczych oraz podszybia.

Następnie pracownik LW Bogdanka zaprezentował referat dotyczący wykorzystania otrzymanej w wyniku skanowania chmury punktów do projektowania przebudów chodników w kopalni.

Nowe rozwiązanie zaproponował pracownik  Biura Studiów i Projektów Górniczych w Katowicach, który opowiedział o wykorzystaniu technologii BIM w pracy projektanta oraz jej wpływ na ograniczenie kosztów inwestycji górniczych.

Kolejni referenci opowiadali m.in. o wdrożeniach mapy obiektowej w kopalni oraz o metodach monitoringu składowiska odpadów pogórniczych z wykorzystaniem kamer termalnych.

Znalazły się również opracowania prezentujące sposób wykorzystania baz danych do przechowywania i udostępniania informacji w przedsiębiorstwach górniczych.

Powyższe referaty przeplatane były wystąpieniem przedstawiciela firmy Bentley, który prezentował oprogramowanie do wspomagania pracy mierniczego oraz projektowania produkcji górniczej. Po południu uczestniczyć można było w dyskusjach dotyczących tego programu.

Również w ten sam dzień uczestniczyć można było w otwartej dyskusji nt. rozwiązań firmy Bentley Systems dla górnictwa, poruszone zostały tam kwestie rozwoju wyżej wymienionego oprogramowania i dostosowania do najnowszych rozwiazań w geodezji górniczej.

 W pozostałych dniach trwania konferencji uczestnicy mogli wysłuchać referatów na sesjach poświęconych m.in.:

 

Po owocnych dniach referatów znalazł się również czas na rozrywkę podczas której towarzyszyły rozmowy i rozważania nt. zaprezentowanych prac.

Szkoła Eksploatacji Podziemnej z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Uczestnicy  na pewno mieli okazje wysłuchać ciekawych referatów, które pozwoliły poszerzyć wiedzę z zakresu górnictwa.    Dlatego organizatorzy SEP zapraszają na kolejną edycję. Szczegółowy program oraz więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej: http://szkolaeksploatacji.pl/.

 

Karol Dworak
Damian Biel