II Forum Uni-Biznes Geodezja Przedsiębiorcy Studenci (GPS)


II Forum Uni-Biznes Geodezja Przedsiębiorcy Studenci (GPS) zbliża się wielkimi krokami.
W czasie, kiedy praca nad konferencją wre, chcemy Wam przypomnieć podstawowe założenia wydarzenia i podzielić się z Wami nowościami wprowadzonymi w tym roku.

9 grudnia 2016 r. na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbędzie się II Forum Uni-Biznes Geodezja – Przedsiębiorcy – Studenci (GPS), które organizowane jest przez Koło Naukowe Geodetów Dahlta.

Forum ma na celu wzmocnienie integracji i współpracy środowiska studentów działających w kołach naukowych z potencjalnymi przyszłymi pracodawcami oraz osobami aktywnie funkcjonującymi w branży geodezyjnej, geoinformatycznej i okołogeodezyjnej. Trzyetapowy program Forum daje możliwość prezentacji zarówno osiągnięć i trendów badawczych w jednostkach akademickich, jak również kierunku rozwoju branży i firm oraz wyzwań, przed jakimi stają. W tym roku część prezentacji studenckich będzie podzielony na kategorie projektową i koncepcyjną, skrócony zostanie również czas wystąpień do 5 minut. W ten sposób chcemy zbudować platformę wymiany doświadczeń dla wszystkich uczestników. Końcowym etapem Forum będzie panel dyskusyjny, w którym referenci będą mogli omówić i skonsultować swoje spostrzeżenia z poprzednich części.

Nasze działania mają również za zadanie wzbudzenie zainteresowania działalnością naukową i zawodową wśród wszystkich studentów kierunku Geodezja i Kartografia oraz dziedzin pokrewnych, wymianę doświadczeń naukowych, a także umożliwienie nawiązania nowych kontaktów.

Harmonogram
8:00-9:00 – rejestracja uczestników czynnych
9:00-9:30 – uroczyste otwarcie konferencji
9:30-10:30 – prezentacje studentów – część projektowa
10:30-11:00 – przerwa kawowa
11:00-12:00 – prezentacje studentów – część koncepcyjna
12:00-12:30 – obrady jury i przerwa kawowa
12:30-14:30 – prezentacje firm
14:30-16:00 – przerwa obiadowa
16:00-17:00 – panel dyskusyjny
17:00-17:15 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
20:00-… Impreza na zakończenie Forum

Więcej informacji pojawiać się będzie na stronie wydarzenia na Facebook’u: https://www.facebook.com/events/1637453263219049/

Serdecznie zapraszamy Wszystkich do udziału!