Grant Rektora 2014


Znamy wyniki konkursu o „Grant Rektora 2015”. Oba wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie!

W tym roku dofinansowane zostaną projekty: “Wielowarstwowa mapa GIS” – projekt który będziemy realizować wspólnie z Kołem Naukowym Geofizyków AGH GEOFON oraz Kołem Naukowym “KIWON” – a także nasz projekt : „Utworzenie aplikacji mobilnej Terrainer do przeglądania i gromadzenia danych geoprzestrzennych pochodzących z geoportalu AGH.”


XIX Seminarium Studenckich Kół Naukowych – Bartkowa 2014

W weekend 17-19 października 2014 roku odbyło się Seminarium podsumowujące działalność Kół Naukowych Pionu Górniczego oraz Hutniczego. Jednocześnie celem spotkania było rozliczenie Grantów Rektorskich, jakie w roku akademickim 2013/14 zostały przyznane najwybitniejszym pomysłom rozwojowym naszej uczelni.