Raport 2015 – Mirów


Pierwszy września był początkiem aktywności naukowej nie tylko dla uczniów szkół podstawowych, ale również dla studentów z wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska z krakowskiego AGH. Udali się oni do Mirowa. Miejscowości położonej na pięknej Jurze Krakowsko – Częstochowskiej, gdzie znajdują się ruiny zamku należącego do szlaku Orlich Gniazd. Zamek ten był inspiracją do utworzenia obozu naukowego „Jura 2015”, w którym udział wzięli: Radosław Zajdel, Marta Gabryś, Arkadiusz Sukta, Sylwia Sowińska, Angelika Garncarz, Szymon Stelmach i Anna Poproch. Opiekunem naukowym został dr. Antoni Rzonca.

[shashin type="photo" id="2244,2246,2296,2260" size="medium" columns="4" order="user" position="center"]

Celem obozu było wykonanie inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej. Posłużą do tego głównie skany ruin. Z uzyskanych chmur punktów stworzony zostanie ich model 3D z możliwością wirtualnych spacerów. Pod uwagą zostaje również pomysł utworzenia innych multimedialnych atrakcji takich jak gry, zwiedzanie, obraz rekonstrukcji zamku. Uzyskane dane posłużą również do opracowania przekrojów budowli i wzgórza zamkowego. Do tych prac wykorzystano skaner Faro Focus 3D X130. Powiazanie z układem państwowym uzyskano dzięki pomiarom satelitarnym nawiązanym do stacji referencyjnych udostępnionych w Małopolskim Systemie Pozycjonowania Precyzyjnego. Punkty osnowy rozmieszczono zarówno wokół zamku, jak również w jego wnętrzach, na dziedzińcu i murach, co skutkowało urozmaiceniem prac geodezyjnych, a przede wszystkim wzmocnieniu geometrii sieci oraz zwiększeniu dokładności.

Mimo przeszkód sprawianych przez pogodę (raz upały, raz deszcz) obóz należy zaliczyć do udanych. Pomógł zdobyć wiele doświadczenia w zakresie planowania sieci przestrzennych i wykonywania zaawansowanych prac fotogrametrycznych, łączących fotogrametrię bliskiego zasięgu i naziemny skaning laserowy. Obóz był doskonałą lekcją, uczącą pracy w nietypowych warunkach. Sprzyjał nie tylko zdobyciu potrzebnej wiedzy, ale również integracji studenckiej.

Galeria

Zobacz galerię zdjęć