Koło Naukowe “KIWON”


Miękinia – wyjazd pomiarowy w ramach Grantu Rektorskiego 2015

Projekt “Wielowarstwowa mapa GIS” realizowany jest dzięki współpracy trzech kół Akademii Górniczo-Hutniczej: Koła Naukowego Geofizyków AGH GEOFON, Koła Naukowego KIWON i naszego Koła Naukowego Geodetów Dahlta. Ma on na celu stworzenie systemu informacji geograficznej dla obszaru sąsiadującego z byłym kamieniołomem i Laboratorium Edukacyjno-Badawczym Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii AGH w […]


Znamy wyniki konkursu o „Grant Rektora 2015”. Oba wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie!

W tym roku dofinansowane zostaną projekty: “Wielowarstwowa mapa GIS” – projekt który będziemy realizować wspólnie z Kołem Naukowym Geofizyków AGH GEOFON oraz Kołem Naukowym “KIWON” – a także nasz projekt : „Utworzenie aplikacji mobilnej Terrainer do przeglądania i gromadzenia danych geoprzestrzennych pochodzących z geoportalu AGH.”