VI Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych Studentów Geodezji


Warszawa, 7-8 kwietnia 2011r.

W tym roku już po raz szósty studenci kierunków geodezyjnych z całej Polski Spotkali się na dwudniowej Konferencji Naukowej, w ramach Ogólnopolskiego Klubu Studentów Geodezji (OKSG). W dniach 7-8.04.2011 roku na wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie odbyła się VI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA KÓŁ NAUKOWYCH STUDENTÓW GEODEZJI. Organizatorem konferencji było Koło Naukowe Geodetów (KNG) „GEOPIXEL” oraz OKSG. W konferencji uczestniczyło ponad 50 osób. Naszą uczelnię reprezentowało 10 studentów należących do KNG „Dahlta”: Aleksandra Ćwikła. Aleksandra Dziadosz, Adam Inglot, Mirosław Marciniak, Szczepan Moskała, Paulina Mól, Małgorzata Synowiec, Alina Sysło, Wacław Szafranek, Magdalena Szymańska.

Konferencję otworzył dziekan wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Profesor dr hab. inż. Ireneusz Winnicki, następnie Prezes OKSG Grzegorz Nykiel przywitał wszystkich uczestników i wyjaśnił zasady konkursu na najlepszą prelekcję. Pierwszą prelekcję wygłosił inż. Mirosław Marciniak z KNG "Dahlta". Było to symboliczne uhonorowanie Akademii Górniczo-Hutniczej za zeszłoroczną prezydencję w OKSG i organizację poprzedniej Konferencji. Podczas konferencji wygłoszono 23 referaty, w tym 3 opracowane przez studentów z KNG „Dahlta”:
1.    inż. Mirosław Marciniak,
FOTOGRAMETRYCZNA INWENTARYZACJA I WIRTUALNA REKONSTRUKCJA ZABYTKOWYCH WITRAŻY

2.    Aleksandra Ćwikła, Aleksandra Dziadosz
POMIAR UGIĘCIA ESTAKADY ZA POMOCĄ RADARU INTERFOROMETRYCZNEGO IBIS-S ORAZ KLASYCZNYCH METOD GEODEZYJNYCH

3.    Wacław Szafranek
PORÓWNANIE METODY TRYGONOMETRYCZNEJ I BIEGUNOWEJ PRZY POMIARACH WYCHYLEŃ KOMINÓW PRZEMYSŁOWYCH NA PRZYKŁADZIE KOMINA PRZY BONARKA CITY CENTER W KRAKOWIE

Nasi reprezentanci zdobyli następujące nagrody i wyróżnienia:

II MIEJSCE:         Aleksandra Ćwikła i Aleksandra Dziadosz
WYRÓŻNIENIE:     inż. Mirosław Marciniak

Zwycięzcom gratulujemy. Wszystkie prelekcje były dowodem aktywnej działalności naukowo-technicznej studentów geodezji, z całego kraju a zwłaszcza z KNG „Dahlta” – których trud i wysiłek został doceniony.

Po zakończeniu części oficjalnej przyszedł czas na odnowienie starych znajomości, nawiązanie nowych, oraz kuluarowe rozmowy i przednią zabawę podczas uroczystej kolacji w Sali restauracyjnej Domu Asystenta „Hilton”.

W wyniku obrad Ogólnopolskiego Klubu Studentów Geodezji zdecydowano, że przewodnictwo w klubie w roku akademickim 2011/2012 obejmie Politechnika Śląska w Gliwicach. Gratulujemy i życzymy powodzenia oraz sukcesów. Ustalono również, że koniecznie należy rozwiązać kwestię strony internetowej OKSG , która będzie prowadzona tylko przez jedną uczelnię, a także podjęto uchwałę dotyczącą umowy o współpracy OKSG z firmą ESRI.

Wyjazd na konferencję odbył się dzięki pomocy i wsparciu finansowemu ze strony Władz Wydziału GGiIŚ AGH, oraz Oddziału Krakowskiego SGP.

Sekretarz KNG Dahlta
Łukasz Czarnecki