Grant Rektora “Sięgnąć dna”


Nasi Dahltowicze uczestniczyli w pomiarze batymetrycznym nad jeziorem Klimkówka w ramach Grantu Rektora “Sięgnąć dna”.

Celem pomiaru było pozyskanie danych o kształcie dna jeziora, które mogą posłużyć do wygenerowania numerycznego modelu terenu. Wykorzystano dwie echosondy (jedną wydziałową, drugą pozyskaną od firmy MK-GEO) oraz dwa odbiorniki GPS – wydziałowy Leica 1200 i Geomax Zenith 35pro (wypożyczony od firmy Geoline), co pozwoli na porównanie uzyskanych danych. Pierwszego dnia grupa zajęła się montażem urządzeń na łódce oraz próbnym pomiarem, dzięki czemu następnego dnia mogła ruszyć pełną parą z właściwymi badaniami. Pomiar zdecydowanie należał do tych przyjemniejszych.

Serdecznie dziękujemy firmom: MK-GEO usługi geodezyjne mgr inż. Maciej Kasperek oraz Geoline Polska za udostępnienie sprzętu.


 

Obraz1 Obraz2