Pałac Pena – BARI 2013


Szczegóły

Temat: Wynonanie inwentaryzacji architektonicznej Pałacu Pena

Miejsce: Sintra - Portugalia

Kiedy: sierpień 2013 - 2015

Opis

Wzniesiony na skalistym wzgórzu w latach 40. XIX wieku, na miejscu XV–wiecznego klasztoru Hieronimitów Pałac Pena stanowi jeden z siedmiu cudów Portugalii. Swoją historię rozpoczyna, gdy mąż królowej Marii II, Ferdynand wpadł na pomysł przekształcenia zniszczonego obiektu w letnią rezydencję portugalskiej rodziny królewskiej. Jak każdy obiekt, zwłaszcza związany z ówczesnymi monarchami, posiada bogatą i burzliwą przeszłość. Co ważne został doskonale zachowany i nie tylko mówimy tu o zewnętrznych ścianach, ale także o wnętrzach. Według opisów wielu zwiedzających, oglądając kolejne komnaty wydaje się jakby jego mieszkańcy jedynie na chwilę opuścili swój dom. Jego wyjątkowy i unikatowy charakter został podkreślony w 1995 roku, kiedy to Pałac Pena został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Projekt realizowany był przez Koło Naukowe Geodetów DAHLTA we współpracy z firmą MGGP S.A. z Tarnowa. Projekt stanowił nawiązanie do prac wykonywanych przez studentów z Koła Naukowego Geodetów w latach 70-tych i 80-tych i w roku 2001 w ramach 14-stu wypraw pod symboliczną nazwą „BARI”.

Obiektem pomiaru był tylko fragment pałacu, a dokładniej jego najstarsza część. Składała się z trzech kondygnacji oraz wieży zegarowej. Prace rozpoczęto od wywiadu terenowego i zaplanowania osnowy pomiarowej, która została dowiązana również do osnowy państwowej.

Prace podzielone były na dwa etapy. W pierwszej kolejności wykonywany był pomiar głównych gabarytów pomieszczeń oraz znaczków pomiarowych metodą biegunową. Ich współrzędne były potrzebne w kolejnym etapie, podczas którego obiekt został pomierzony skanerem laserowym. Warunki pomiarów nie były łatwe. W większości pomieszczeń prace można były wykonywać przed godziną 9:30 i po godzinie 19, ze względu na ruch turystyczny. Pomieszczenia były bardzo ciasne.

Pomiary trwały przez dwa tygodnie. W pracach wykorzystywano instrumenty: Leica Viva TS11 oraz Z+F imager 5006i. W trakcie tego czasu zgromadzono nieco ponad 20 GB danych z około 250 stanowisk skanera. Po powrocie trwało wielomiesięczne opracowanie kameralne. Całość prac sprowadziła się do zorientowania chmur oraz wektoryzacji. Finalnie powstały rzuty poziome wszystkich kondygnacji najstarszej części Pałacu Pena oraz przekroje pionowe. Dokumentację, którą sporządzono, przekazano administracji Parku Sintra.

Więcej szczegółów dotyczących projektu można znaleźć na stronie: http://wyprawabari.agh.edu.pl/

Prowadzący projekt:

Paweł Drwal
Paweł Pałka
Dagmara Patro
Szczepan Moskala
Paulina Mól
Michał Buczek

Opiekun naukowy:

mgr inż. Sebastian Skalski
dr inż. Jakub Kolecki

Gdzie?

Osiągnięcia

 

  • 3 miejsce za referat pt.: "Wykorzystanie technik naziemnego skanowania leserowego do inwentaryzacji Pałacu Pena" podczas 54 Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH, 11 grudnia 2013, Kraków. Autor: Michał Buczek, Paweł Drwal, Paweł Pałka

    />
  • Artykuł w magazynie naukowym: Nowa Geodezja w Praktyce pt. "Inwentaryzacja najstarszej części Pałacu Pena z wykorzystaniem skanowania laserowego"

Partnerzy

3D Total
Parques de Sintra
Softline
Miernictwo Górnicze – Piotr Szajt
MGGP S.A.
Stowarzyszenie Geodetów Polskich o. Kraków
AGH
WGGiIŚ AGH

Galeria

Galeria z wyjazdu