Mobilny Geoportal AGH


Szczegóły

Temat: Stworzenie mobilnego geoportalu

Miejsce: Kampus Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Kiedy: 2014-2015

Opis

W latach ubiegłych osoby zrzeszone w studenckich kołach naukowych przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie tworzyły Geoportal AGH. Powstał serwis udostępniający dane mapowe poprzez przeglądarkę internetową z funkcjonalnością jedynie dla komputerów klasy PC. Ideą Geoportalu AGH jest m.in. szybka orientacja na terenie uczelni. Każdy nowy student lub gość przybywający na Akademię Górniczo-Hutniczą może stwierdzić, że nietrudno jest zgubić się wśród kilkudziesięciu wielopiętrowych budynków, o niejasnych nazwach, usytuowanych między ulicami Czarnowiejską, Nawojki oraz Reymonta. Jeszcze większy problem stwarza odszukanie pomieszczeń, czy pokojów prowadzących. Mając na celu wyjście naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych użytkowników, zaproponowany został projekt, co prawda rozwojowy, pod nazwą Mobilny Geoportal AGH, oparty na systemie operacyjnym Android. Bazując na stworzonym przez studentów Geoportalu AGH oraz zebranej wiedzy z dziedziny konstrukcji i programowania mobilnych aplikacji mapowych, zwiększono przydatność tradycyjnego serwisu, co z pewnością może pomóc w zwiększaniu jego popularności.


Funkcjonalność  aplikacji Mobilny Geoportal AGH:


1. Mapa:


Mapa bazuje na udostępnieniu obszernej biblioteki GoogleMapsAPI. API to zestaw reguł komunikacji między programami komputerowymi. Jest definiowane między innymi dla aplikacji. Zadaniem API jest dostarczenie odpowiednich specyfikacji programów, struktur danych, klas obiektów i wymaganych protokołów komunikacyjnych.


Opisywana aplikacja pozwala z pozycji sensora GPS i WiFi, na podkładach mapowych udostępnionych przez Google, przedstawić kontury budynków wygenerowanych na podstawie geobazy instalowanej wraz z aplikacją.


2. Identyfikacja:


Identyfikacja obiektów na mapie (przez dotknięcie palcem na interesujący użytkownika budynek) odbywa się w złączeniu z relacyjną bazą danych zarządzaną systemem SQLite, obsługującym zapytania zagnieżdżone, z niezbędnym rozszerzeniem SpatiaLite pozwalającym na przechowywanie funkcji do wektorowych obiektów przestrzennych. Umożliwia to wykonanie zaawansowanych zapytań, przy czym - równolegle - otrzymywanie wizualizacji na mapie.


3. Wyszukiwanie budynków:


Wyszukiwanie budynku to opcja dynamicznie generowana z geobazy interfejsu.


4. Pomiar odległości:


Do aplikacji zaimplementowano funkcję prostoliniowego pomiaru odległości.


5. Wyszukiwanie danych o pracownikach:


Podjęto próbę integracji bazy danych osobowych SkOs AGH z Geoportalem AGH, przy czym aplikacja pobiera za pośrednictwem protokołu http dane o pracownikach administracyjnych oraz naukowych uczelni. Następnie, w postaci okienka dialogowego prezentuje dane użytkownikowi. Dzięki temu osoba z zewnątrz może w szybki sposób odnaleźć poszukiwanego pracownika, a za pośrednictwem cyfrowej mapy szybko trafić do celu.


6. POI:


Przewidziana została również możliwość dodawania własnych obiektów - tzw. Point of Interest oraz zgłaszania zmian w terenie. Użytkownik może sfotografować obiekt oraz krótko go opisać, pobrana zostanie pozycja z sensora GPS lub zostanie on poproszony o zlokalizowanie go na mapie, następnie może przesłać dane do administratorów serwisu lub zachować je dla siebie.

Prowadzący projekt:

Krzysztof Chmielnicki

Opiekunowie naukowi:

dr hab. inż. Krystian Kozioł

Gdzie?

Lista uczestników

ImięNazwiskoRola
KrzysztofChmielnickiprogramowanie
KarolinaMamczarzprojekt układu aplikacji
MateuszPrusaczykprogramowanie

Osiągnięcia

  • Podstawa realizacji projektu jako "Grant Rektora AGH 2015" na rok akademicki 2014/2015

  • Prezentacja posteru wraz z pokazaniem funkcjonalności aplikacji na urządzeniu mobilnym na VIII Ogólnopolskim Sympozjum Geoinformacyjnym, 17-18 września 2015, Warszawa-Serock. Autor: Krzysztof Chmielnicki, Karolina Mamczarz, Mateusz Prusaczyk

Koszt organizacji

PLN 0

Sponsorzy

Koszt pokryty przez uczestników projektu
Grant Rektorski AGH
WGGiIŚ AGH