Obóz Łeba 2020


🌞Akcja Lato 2020🌞

Panująca pandemia nie przeszkodziła w organizacji 28. Obozu Naukowego w Łebie na terenie Słowińskiego Parku Narodowego. Nadmorskie obozy niewątpliwie są wpisane w długoletnią tradycję KNG „Dahlta”.

Opiekunem obozu jest dr hab. inż. Sławomir Mikrut, prof. AGH. Dodatkowe wsparcie merytoryczne i sprzętowe zapewnia nam doktorant Adrian Moskal.
W składzie tegorocznej ekipy obozowej jest aż pięciu (!) studentów pierwszego roku studiów inżynierskich oraz jeden student studiów magisterskich.

Oprócz tradycyjnych pomiarów Wydmy Łąckiej (pomiar GNSS, tachimetria, nalot fotogrametryczny) kontynuujemy nawiązaną w zeszłym roku współpracę z Muzeum Wsi Słowińskiej w pobliskich Klukach. Przedmiotem badań w skansenie była jedna z tradycyjnych chat Słowińców. Prace obejmowały pomiary wewnątrz oraz na zewnątrz budynku. Cała chałupa została zinwentaryzowana z użyciem skanera laserowego. Miejsca trudno dostępne pomierzono za pomocą skanera mobilnego. Dodatkowo, by uzupełnić pomiary naziemne został wykonany nalot dronem.
Nasze badania wzbogaciliśmy wykonując zdjęcia w celu stworzenia fotogrametrycznego modelu jednego z eksponatów muzeum.

Wolny czas po pracy przeznaczamy na integrację przy ognisku i wspólne spacery nad morzem.

Wierzymy, że zdobyta wiedza, umiejętności i obycie ze sprzętem zaowocują w dalszych latach studiów.

Dziękujemy firmie TPI – rozwiązania pomiarowe za wypożyczenie skanera ręcznego i jej przedstawicielowi – Panu Karolowi Derejczykowi, który przeprowadził szkolenie z jego obsługi.

 

Obraz1 Obraz2 Obraz3