Przemyśl 3D


Szczegóły

Temat : Pomiar skaningowy zewnętrza, wnętrza i podziemi Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu, wykonanie modelu 3D Bazyliki

Miejsce : Bazylika Archikatedralna, Przemyśl

Kiedy : 17.07-21.07.2013(obóz), 2014-2015 opracowanie

Opis

Obóz naukowy w Przemyślu zainicjowany został w roku 2013 przez Katarzynę Pogorzelec i Kamila Skorżę, rodowitych Przemyślan. Autorką efektu finalnego, która w głównej mierze przyczyniła się do tak wiernego wymodelowania elementów i wykonania animacji katedry jest Paulina Padoł. Pomysł jego organizacji związany był z chęcią zrealizowania przedsięwzięcia, które z jednej strony byłoby użyteczne społecznie, a z drugiej dałoby studentom szansę na zapoznanie się z nowoczesną technologią pomiarową. Rozwinięciem pomysłu były poszukiwania celu pomiarowego, który znalazł się w stosunkowo szybkim czasie.

Na obiekt opracowania wybrano Bazylikę Archikatedralną w Przemyślu. Budynek posiada długą, bo około 600-letnią historię. Na szczególne zainteresowanie zasłużył zwłaszcza z powodu znajdujących się w podziemiach pozostałości późnoromańskiej rotundy, datowanej na XIII wiek. Wykonane prace inwentaryzacyjne posłużyły do zbadania położenia katedry względem fundamentów rotundy, która wciąż jest obiektem prac archeologiczno-wykopaliskowych.

Projekt dotyczył opracowania wirtualnego modelu Bazyliki Archikatedralnej pw. Świętego Jana Chrzciciela i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Przemyślu. Materiałem wyjściowym do opracowania była chmura punktów pochodząca z pomiaru obiektu. Pomiar obejmował zewnętrze, wnętrze i podziemia katedry gdzie mieszczą się ruiny późnoromańskiej rotundy z XIII wieku oraz wieżę katedralną obok kościoła. W wyniku pomiarów uzyskano wielomilionową chmurę punktów o średnim błędzie położenia punktu +/-10 mm.

Do przerzedzania chmury, usuwania jej szumów, obliczenia drzew ósemkowych , wektorów normalnych oraz podzielenia jej na małe fragmenty wykorzystano oprogramowanie Cloud Compare. Następnie w programie Meshlab stworzono powierzchnie w postaci nieregularnej siatki trójkątów, których wierzchołki stanowią poszczególne punkty chmury. Model, teksturowanie i renderingi kościoła przeprowadzono w środowisku 3Ds Max Studio wspomaganym przez silnik renderujący V-Ray oraz napisany do niego skrypt SolidRocks. Montaż animacji nastąpił przy pomocy oprogramowania Adobe After Effect.

Teksturowanie obiektu wykonano z użyciem tekstur naturalnych ( na podstawie zdjęć bazyliki) oraz tektur sztucznych. Po ustawieniu kamer i światła w scenie, wyrenderowano wszystkie klatki animacji z prędkością 25 klatek na sekundę. Końcowym etapem był montaż animacji, który polegał na połączeniu klatek, dodaniu przejść między ujęciami oraz synchronizacja z muzyką.

Serdeczne podziękowania składamy ks. Markowi Wojnarowskiemu, dyrektorowi Muzeum Archidiecezjalnego w Przemyślu, oraz ks. Mieczysławowi Rusinowi, proboszczowi Parafii Archikatedralnej, za zakwaterowanie oraz serdeczne przyjęcie uczestników a także Pani Prorektor ds. studenckich dr hab. Annie Siwik, prof. AGH, oraz Fundacji dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie za wsparcie finansowe. Szczególne podziękowania składamy także firmie Nadowski Instrumenty Geodezyjne za wypożyczenie sprzętu pomiarowego.

Organizator

Opiekun Naukowy

Gdzie

Lista uczestników

ImięNazwiskoRola
KarolDworakPomiar/Opracowanie
PaulinaDziadkiewiczPomiar/Opracowanie
PaulinaKaraśPomiar/Opracowanie
AnnaMarkowiczPomiar/Opracowanie
MonikaMikołajewiczPomiar/Opracowanie
RadosławPiskorskiPomiar/Opracowanie
KatarzynaPogorzelecPomiar/Opracowanie
AleksandraPołączakPomiar/Opracowanie
KatarzynaSenderPomiar/Opracowanie
KamilSkorżaPomiar/Opracowanie
MarekSporyszPomiar/Opracowanie
PaulinaPadołOpracowanie

Osiągnięcia

  • III miejsce dla Pauliny Padoł za referat "Model 3D Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu", 10 grudnia, LV Studencka Sesja Kół Naukowych Pionu Górniczego Sekcja GeodezjaKraków AGH

Koszt organizacji

PLN 0

Partnerzy

Stowarzyszenie Naukowe im. Stanisława Staszica Kraków
Godeta
Stowarzyszenie Geodetów Polskich o. Kraków
Koszt pokryty przez uczestników projektu
AGH
Nadowski Instrumenty Geodezyjne
Fundacja dla AGH
WGGiIŚ AGH

Galeria

Galeria zdjęć

Wizualizacja efektu koncowego

Raport z obozu

Raport i streszczenie

Pisali o nas:

Geoforum

Gisplay