Zakrzówek


Szczegóły

Temat: Ocena możliwości pomiaru deformacji ścian skalnych z wykorzystaniem technologi skaningu laserowego

Miejsce: Nieczynny kamieniołom Zakrzówek w Krakowie

Kiedy: 2014 – 2015

Opis

Projekt „Zakrzówek” powstał z inicjatywy dra inż. Pawła Ćwiąkały, który na początku 2014 roku zaproponował prowadzenie okresowego monitoringu powstawania ubytków mas skalnych na terenie nieczynnego kamieniołomu Zakrzówek. Organizacji projektu podjęła się trójka studentów: Monika Daroch, Kamil Kaczorowski oraz Paweł Wiącek.


Do realizacji projektu zdecydowano się wykorzystać metodę naziemnego skaningu laserowego, dzięki której możliwe było otrzymanie najobszerniejszych i jednocześnie najdokładniejszych danych pomiarowych. Pomiary prowadzono za pomocą uczelnianego skanera Leica ScanStation C10.


Prace terenowe rozpoczęły się 2 lutego 2014, wówczas zastabilizowano osnowę w postaci trwale zamocowanych punktów wymuszonego centrowania. W ten sposób uzyskano punkty, na których montowano tarczki Leica HDS 6” służące do nawiązania pomiarów skaningowych. Pozwoliło to na otrzymanie bardzo dużych dokładności względnej wykonywanych pomiarów.


W dniach 4.02.2014, 14.03.2014, 07.11.2015, 15.03.2015 wykonano sesje pomiarowe, w trakcie których wykonywano pomiar skaningowy czterech ścian skalnych (poddanych w różnym stopniu czynnikom erozyjnym) oraz wykonywano pomiary tachimetryczne mające na celu sprawdzenie stałości punktów osnowy pomiędzy kolejnymi seriami pomiarowymi.


W ramach opracowania przeprowadzono szereg analiz mających na celu określenie optymalnej metody porównywania chmur punktów, dokładności prowadzonych pomiarów oraz podanie wartości liczbowych powstałych zmian na obiektach. Na podstawie tych badań opracowano metodę pozwalającą na określanie przemieszczeń mas skalnych z dokładnością na poziomie +-3,00 mm oraz wyznaczenie objętości ubytków z błędem względnym +-0,03 mm. Stworzono mapy hipsometryczne zmian zachodzących na obiektach i wykryto ubytki skalne, których wartości wyniosły od kilku do kilkudziesięciu centymetrów. Natomiast w całym okresie badań wykryto ubytki, których łączna objętość wyniosła około 7 m3.


W trakcie ostatniej sesji pomiarowej, podążając za najnowszymi trendami w geodezji, postanowiono dodatkowo wykonać nalot fotogrametryczny za pomocą jednostki UAV (hexacopter FT-06 JANUSZ firmy FlyTech). Obecnie trwają prace mające na celu określenie dokładności tej metody pomiarowej oraz możliwości jej wykorzystania do prowadzenia tego typu prac.


Prowadzący projekt:

Paweł Wiącek

Opiekun naukowy:

dr inż. Paweł Cwiąkała

Gdzie?

Lista uczestników

ImięNazwiskoRola
PawełWiącekPomiar/Opracowanie
MonikaDarochPomiar/Opracowanie
KamilKaczorowskiPomiar
PatrycjaAdamusPomiar
WojciechDworakPomiar
JakubGaworPomiar
MichałHałysPomiar
PaulinaKaraśPomiar
EwaKosowiczPomiar
MarzennaKoziakPomiar
KarolinaMamczarzPomiar
ŁukaszMotylPomiar
WitoldNiewiemPomiar
PawełPałkaPomiar
PaulinaPieszczochPomiar
PaulinaPółchłopekPomiar
AgnieszkaPuziaPomiar
SylwiaSowińskaPomiar
SzymonStelmachPomiar
ArkadiuszSuktaPomiar
EwaTrzebuniakPomiar
KonradZaweraczPomiar
SylwiaSzlapińskaOpracowanie

Osiągnięcia

  • 3 miejsce za referat pt.: "Evaluation of Terrestial Laser Scanning to determine the volume of rockfall" na konferencji Topical Issues of Rational Use of Natural Resources, 22-24 kwietnia 2015, Sankt Petersburg (Rosja). Autor: Paweł Wiącek

  • 3 miejsce za referat pt.: "Monitoring erozji ścian skalnych na obszarze nieczynnego kamieniołomu Zakrzówek" podczas XX Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Geodezji, 23-24 kwietnia 2015, Rzeszów. Autor: Paweł Wiącek, Kamil Kaczorowski

  • 1 miejsce za referat pt.: "Monitoring erozji ścian skalnych na obszarze nieczynnego kamieniołomu Zakrzówek" podczas 55 Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH, 11 grudnia 2014, Kraków. Autor: Paweł Wiącek

  • Wystąpienie z referatem pt.: "Monitoring erozji ścian wspinaczkowych na obszarze nieczynnego kamieniołomu na Zakrzówku" podczas XIX Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Geodezji, 8-9 maja 2014, Warszawa. Autor: Paweł Wiącek, Sylwia Szłapińska, Monika Daroch

Koszt organizacji

PLN 0

Sponsorzy

Koszt pokryty przez uczestników projektu
WGGiIŚ AGH