OKSG


pobrane (1)

Koło Naukowe Geodetów Dahlta należy do Ogólopolskiego Klubu Studentów Geodezji (OKSG), organizacji zrzeszającej studentów geodezji z wiądących ośrodków akademickich w Polsce. Klub działa przy Stowarzyszeniu Geodetów Polskich od dnia 9 kietnia 2002 roku. OKSG zrzesza studentów z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

OKSG posiada swój statut, władze, logo oraz realizuje cele, którymi są:
– ogłębianie wiedzy w zakresie szeroko pojętej geodezji,
– nawiązanie współpracy z kołami i organizacjami z zakresu geodezji działającymi na uczelniach polskich i poza jej granicami,
– stworzenie reprezentacji występującej w imieniu studentów kierunków geodezyjnych przy współpracy z Komisjami Głównymi SGP oraz innymi organizacjami związanymi z geodezją,
– pomoc studentom i absolwentom kierunków geodezji i pokrewnych, wymiana doświadczeń i informacji.

Członkowie Klubu spotykają się na obradach dwa razy w ciągu roku akademickiego. Pierwszy raz podczas na przełomie listopada i grudnia, drugi na Ogólopolskiej Konferencji Studentów Geodezji. Spotkania organizują studenci z uczelni mającej prezydencję w OKSG. KNG sprawowało prezydencję w OKSG dwukrotnie: w roku 2007 oraz 2010.

Członkowie Klubu uczestniczą ponadto w Międzynarodowym Spotkaniu Studentów Geodezji (IGSM), Kongresie FIG, Polsko – Czesko – Słowackim Dniu Geodezji oraz w wielu innych imprezach naukowych, szkoleniach, wyjazdach, seminariach oraz spotkaniach z okazji wydarzeń wydziałowych i uczelnianych.

Najważniejszym do tej pory wydarzeniem organizowanym przez Klub była wyprawa naukowo-badawcza na Spitsbergen we współpracy z PAN. Głownym celem wyprawy było przeprowadzenie badań geodynamicznych w okolicach Polskiej Stacji Polarnej PAN w Horsundzie.

Poczet Prezesów OKSG:

Rok akademicki 2002/2004    Adamek Artur pierwszy Prezes OKSG
Prezydencja: Politechnika Warszawska

Rok akademicki 2004/2006    Pieczka Roman
Prezydencja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Rok akademicki 2006/2007    Tabaka Jacek
Prezydencja: Akademia Rolnicza w Krakowie

Rok akademicki 2007/2008    Ćmielewski Bartosz
Prezydencja: Uniwersytert Przyrodniczy we Wrocławiu

Rok akademicki 2008/2009    Adamek Anna
Prezydencja: Politechnika Warszawska

Rok akademicki 2009/2010    Szabat Aleksandra
Prezydencja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Rok akademicki 2010/2011    inż. Nykiel Grzegorz
Prezydencja: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Rok akademicki 2011/2012    Weronika Polnik
Prezydencja: Politechnika Śląska w Gliwicach

Rok akademicki 2012/2013    Żaneta Szłapka
Prezydencja: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Rok akademicki 2021/22    Joanna Ceranka
Prezydencja: Politechnika Warszawska

Rok akademicki 2022/23    Aleksandra Walkowicz
Prezydencja: Politechnika Wrocławska

Rok akademicki 2023/25    Marek Weis
Prezydencja: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Może Cię również zainteresować:
Oficjalna strona Ogólnopolskiego Klubu Studentów Geodezji