SGP


sgp-logo

Będąc w KNG Dahlta można również wstąpić do Koła Studentów AGH należącego do struktur Stowarzyszenia Geodetów Polskich, największej pozarządowej organizacji zrzeszającej geodetów oraz studentów kierunków geodezyjnych począwszy od trzeciego roku studiów.

Obecnie Prezesem Studentów AGH przy SGP jest Mikołaj Kowalski

Celami Stowarzyszenia są:

  • współdziałanie z właściwymi jednostkami w zakresie rozwoju techniki i produkcji, wdrażanie osiągnięć naukowo-technicznych w dziedzinie geodezji i kartografii oraz w zakresie bhp, ochrony pracy i zawodu, a ponadto szkolenia kadr,podnoszenie poziomu wiedzy, kultury technicznej i kwalifikacji oraz kształtowanie właściwego poziomu etyki zawodowej członków Stowarzyszenia,
  • popularyzacja w społeczeństwie zagadnień technicznych i ekonomicznych z dziedziny geodezji i kartografii,
  • inicjowanie, popieranie i prowadzenie wymiany doświadczeń organizacyjnych i naukowo-technicznych z zagranicą,
  • reprezentowanie w kraju i za granicą inżynierów i techników zrzeszonych w SGP.

Studencie! Jeżeli uzyskałeś wpis na III semestr zostań członkiem SGP! To proste!

  • ściągnij i wypełnij deklarację członkowską: [pobierz],
  • dołącz do deklaracji zdjęcie w formacie 3.5 x 4.5 cm,
  • przygotuj opłatę wpisową w wysokości 10 zł,
  • wszystko przynieś na spotkanie KNG Dahlta i przekaż Prezesowi, bądź osobie odpowiedzialnej za kontakty z SGP.

 

Może Cię również zainteresować:
Strona internetowa Stowarzyszenia Geodetów Polskich
Strona internetowa Stowarzyszenia Geodetów Polskich Oddział w Krakowie