Kontakt


Adres do korespondencji

Koło Naukowe Geodetów Dahlta
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
al. A. Mickiewicza 30, pawilon C4
30-059 Kraków

Adres e-mail

kng@agh.edu.pl

Opiekun KNG Dahlta

Dr inż. Mikołaj Skulich, tel. +48 12 617 41 22

WGGiIŚ AGH, pawilon C-4, III p., pok. 307

Zarząd KNG Dahlta

Prezes – Martyna Bartczak: mbartczak@student.agh.edu.pl tel. 508 437 301
Wiceprezes – Natalia Parzniewska nparzniewska@student.agh.edu.pl tel. 695 269 335
Skarbnik – Justyna Kulig: kuligj@student.agh.edu.pl tel. 519 609 574
Sekretarz – Aleksandra Skawina: askawina@student.agh.edu.pl tel. 730 749 280
Rzecznik – Agata Stasiowska: astasiowska@student.agh.edu.pl tel. 505 601 282