Działalność


Działalność Koła Naukowego Geodetów można ująć w trzy główne nurty:

  • 1. Opracowanie referatów naukowych, uczestnictwo w pracach naukowo-badawczych Wydziału, organizacja studenckich sesji naukowych, udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych.

  • 2. Organizacja krajowych obozów naukowych.

  • 3. Zagraniczne wyprawy i obozy naukowe w ramach akcji “Bari”.

Głównym celem KNG Dahlta jest wspieranie i rozwijanie działalności naukowej. Członowie Koła co roku organizują i biorą udział w Studenckiej Sesji Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH w sekcji geodezja. Cyklicznie uczestniczą także w konferencjach krajowych i międzynarodowych tj.: Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Geodezji, Dniach Polsko-Czesko-Słowackich, Międzynarodowym Spotkaniu Studentów Geodezji. Prezentując swoje osiągnięcia członkowie KNG wielokrotnie zdobywali wysokie miejsca w konkursach na najlepszy referat.

Ważnym aspektem działalności Koła jest organizacja krajowych obozów naukowych. Udział w realizacji prac projektowych, terenowych i związanych z opracowaniem wyników pomiarowych jest szkołą zawodu, stwarza okazję do współpracy z naukowcami innych dyscyplin nauk o Ziemi, dostarcza nowych doświadczeń w zakresie planowania i organizacji badań terenowych. Nie bez znaczenia jest również fakt, że prace terenowe realizowane są na terenie parku narodowego, co stanowi doskonałą okazję do nauki bezkonfliktowego współżycia z przyrodą w trakcie wykonywania zawodu geodety. Szczególną uwagę należy zwrócić na obozy naukowe organizowane we współpracy z Słowińskim oraz Tatrzańskim Parkiem Narodowym, których poczatki sięgają lat 70-tych.

Niewątpliwie najważniejszą i najbardziej spektakularną działalnością Koła jest organizacja zagranicznych obozów naukowych w ramach akcji “BARI”. Dotyczy ona ratowania przed zniszczeniem zabytków, zaliczanych do światowego dziedzictwa ludzkości. W ramach tej akcji, finansowanej częściowo przez UNESCO, częściowo zaś przez wiele instytucji, organizacji i przedsiębiorstw krajowych, Koło dokonywało fotogrametrycznej inwentaryzacji szeregu zabytków, położonych na trzech kontynentach: w Europie, Azji i Afryce. Wyprawom, podejmowanym w celu przeprowadzenia odpowiednich pomiarów, towarzyszył z reguły bogaty program, pozwalający studentom zwiedzić wiele krajów, zapoznać się z pracą firm i przedsiębiorstw geodezyjnych, a także instytucji naukowych za granicą. Ostatnia z wypraw odbyła się w roku 2001 do miejscowości Bergen w Norwegii. Celem była geodezyjno-fotogrametryczna inwentaryzacja fasad 11 budynków w dzielnicy Bryggen. W chwili obecnej Koło planuje wznowić ten jakże istotny aspekt swojej działalności.