AGH Racing


Szczegóły:

Temat: Wykonanie modelu 3D fotela samochodowego

Miejsce: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, woj. małopolskie

Kiedy: 2015 – 2016

Opis:

W nowym roku akademickim KNG zwróciło uwagę na poszerzenie współpracy między kołami naukowymi na terenie AGH. Mając ten cel na uwadze, Anna Poproch oraz Iga Pępek zaproponowały stworzenie projektu razem z AGH Racing. Projekt miał na celu stworzenie modelu 3D części bolidu, który zgodnie z ideą inżynierii wstecznej ukazywał odchyłki elementów projektowanych od wykonanych. Po konsultacjach z team leaderem AGH Racing - Piotrem Zawodnym - jako obiekt pomiaru wybrano fotel samochodowy.


Prace zaczęto od wykonania pomiaru w grudniu 2015 r. przy pomocy skanera Leica ScanStation C-10 oraz tachimetru Leica Nova MS-50. Co więcej, wykonano ok. 300 zdjęć, z których część posłużyła do opracowania modelu poprzez matching. W pomiar zaangażowało się wielu członków koła, następnie zaczęto opracowanie wyników. Na podstawie pomierzonych tarcz HDS oraz szachownic naklejonych na obiekt połączono otrzymane chmury punktów, otrzymując maksymalny błąd wpasowania +-7 mm. Następnie chmury wyczyszczono oraz podzielono na dwie powierzchnie reprezentujące płaszczyznę wewnętrzną i zewnętrzną fotela. Służyło to opracowaniu poprawnej siatki mesh, która przy jednolitej chmurze o grubości 1cm tworzyła zbitą masę zamiast obiektu bryłowego. Po utworzeniu na obu chmurach siatki, połączono je otrzymując pełny model 3D. Opracowanie komputerowe przeprowadzono w programach Leica Cyclone, Geomagic Studio oraz produktach CAD: Autodesk Memento oraz Autodesk Fusion 360.


Prace pozwoliły na porównanie modelu wejściowego z danych projektowych, modelu 3D uzyskanego ze skanowania oraz modelu powstałego z matchingu. Dane posłużą również do napisania pracy inżynierskiej pomysłodawczyń projektu pod opieką dr. inż. Rafała Kocierza.

Prowadzący projekt:

Iga Pępek
Anna Poproch

Opiekun naukowy:

dr inż. Rafał Kocierz

Gdzie?

Lista uczestników:

NazwiskoImięRola
GadubałaIgaPomiar
GarncarzAngelikaPomiar
PępekIgaPomiar/Opracowanie
PoprochAnnaPomiar/Opracowanie
SowaMateuszPomiar
ZaweraczKonradPomiar
WiduchKacperPomiar

Osiągnięcia:

Koszt organizacji:

PLN 0

Sponsorzy:

Koszt pokryty przez uczestników projektu