Osuwisko w Kłodnem


Szczegóły:

Temat: Pomiar przemieszczeń osuwiska

Miejsce: Osuwisko na terenie wsi Kłodne, gmina Limanowa, woj. małopolskie

Kiedy: 2013 - 2016

Opis:

W maju i czerwcu 2010 roku w południowej Polsce miały miejsce długie i intensywne opady atmosferyczne, które przyczyniły się do wystąpienia powodzi oraz licznych ruchów masowych. Jednym z obszarów dotkniętych tym zjawiskiem był południowy stok grzbietu Kleń w miejscowości Kłodne - położonej w Beskidzie Zachodnim, w gminie Limanowa. Osuwająca się ziemia zniszczyła m.in. kilkanaście budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz drogi i urządzenia infrastruktury technicznej.


Projekt naukowo-badawczy powstał w roku akademickim 2011/2012 jako efekt współpracy Koła Naukowego Geologii Inżynierskiej SIGMA (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska) oraz naszego Koła Naukowego. Jego głównym celem było prowadzenie wspólnych prac: geologiczno-inżynierskich i geodezyjnych, zmierzających do oceny stopnia rozwoju osuwiska w Kłodnem. Pomiary prowadzone są w półrocznych interwałach. Pierwszymi koordynatorami byli: Jacek Stanisz (WGGiOŚ), Paulina Grabek oraz Paweł Drwal. W kolejnych latach byli to: Monika Daroch oraz Małgorzata Świątek i Mateusz Kufrasa (WGGiOŚ). Obecnie nad projektem pracują Łukasz Motyl, Witold Niewiem i Wojciech Chmiel oraz Marta Kumorowska (WGGiOŚ). Opiekunem naukowym projektu ze strony Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH pozostaje dr inż. Paweł Ćwiąkała (w latach wcześniejszych był to również dr inż. Andrzej Wróbel). Opiekunem naukowym ze strony Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska od początku trwania projektu jest mgr inż. Jacek Stanisz. W 2013 projekt był finansowany z budżetu gminy Limanowa; Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska oraz budżetu AGH (jako Grant Rektorski - edycja 2013).

W dniach 18-20.04.2013 r. przeprowadzono geologiczno-inżynierski i geodezyjny wywiad terenowy oraz ustalono lokalizację punktów pomiarowych na osuwisku i w jego najbliższej okolicy. Następnie, za pomocą stalowych rurek, zastabilizowano 68 punktów oraz sporządzono obszerną dokumentację w postaci szkiców i opisów topograficznych. Pomiar pierwszej serii wykonano w dniach 17–18.05.2013r.

Kolejne sesje pomiarowe odbywały się w terminach: 3-5.10.2013 r., 10-12.04.2014 r., 9-11.10.2014 r., 9-11.04.2015 r., 23-25.10.2015 r. i 14-16.04.2016 r. W czasie wszystkich wyjazdów pomiarowych wykonywano pomiary statyczne GNSS w kilku sesjach na określonych punktach - w tym celu wykorzystywano odbiorniki satelitarne: Leica GPS 500, Leica GPS 1200, Topcon Hiper Pro.

Od pierwszej do piątej sesji pomiarowej włącznie (10.2013 r. - 04.2015 r.) wykonywano również pomiar tachimetryczny przy pomocy tachimetru Leica TCRA 1102Plus oraz jednorazowo (w piątej sesji pomiarowej – 04.2015 r.) Leica Nova MS 50.

Podczas siódmej sesji pomiarowej (04.2016 r.) wykonano nalot fotogrametryczny przy użyciu Bezzałogowego Statku Latającego (BSL - S1000 DJI, aparat fotograficzny - Sony Alpha A7R), dzięki czemu możliwe było opracowanie NMPT i ortofotomapy całego obszaru objętego monitoringiem.

W toku opracowania wyznaczono przemieszczenia poziome i pionowe punktów sieci, porównując wyrównane współrzędne z danych serii pomiarowych. W większości przypadków ruchy były niewielkie i odnoszące się do małej grupy punktów losowo rozmieszczonych na monitorowanym obszarze. Natomiast między serią III i IV (04.2014 r. – 10.2014 r.) zaobserwowano znaczące wartości wektorów przemieszczeń, sięgające do 90 mm. Pomiary tachimetryczne dowiązane do sieci punktów wyznaczonych metodami GNSS dały dokładność wyznaczenia współrzędnych płaskich w układzie bezwzględnym na poziomie +-4 – 5 mm.

Równolegle, raz w roku pracownicy Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska wraz ze studentami z KN GI SIGMA prowadzą kartowanie granic zewnętrznych osuwiska.

Wyniki prac geologiczno-inżynierskich oraz geodezyjnych po każdej serii pomiarowej zbierane są w formie raportów, które przekazywane są wójtowi gminy Limanowa - Panu inż. Władysławowi Pazdanowi. W przyszłości planowane są kolejne sesje pomiarowe monitorujące stan osuwiska.Uzyskane wyniki opracowania po każdej serii pomiarowej zbierane są w formie raportów, które przekazujemy wójtowi gminy Limanowa. W przyszłości planowane są kolejne sesje pomiarowe monitorujące stan terenu osuwiska.

Prowadzący projekt:

Witold Niewiem
Łukasz Motyl
Wojciech Chmiel

Opiekun naukowy:

dr inż. Paweł Cwiąkała

Gdzie?

Lista uczestników:

NazwiskoImięRola
ChmielWojciechpomiar
CierpichPaulinapomiar
DarochMonikastabilizacja punktów, pomiar, opracowanie
DrwalPawełstabilizacja punktów, pomiar, opracowanie
DziadkiewiczPaulinastabilizacja punktów
FicekMałgorzatapomiar
GrabekPaulinastabilizacja punktów, pomiar, opracowanie
GrabowskaAgnieszkapomiar
GuzyArtur pomiar
HałysMichałpomiar
KożuchKajapomiar
MamczarzKarolinapomiar, opracowanie
MojeckiPrzemysławpomiar
MikołajewiczMonikastabilizacja punktów
MotylŁukaszstabilizacja punktów, pomiar, opracowanie
NiewiemWitoldstabilizacja punktów, pomiar, opracowanie
NieżychowskiMaciejpomiar
PulakAnnastabilizacja punktów
PyzikSławomirpomiar
SawickiMateuszpomiar
SiwiecJakubpomiar
ŚliwaRenatastabilizacja punktów, pomiar
SowińskaSylwiapomiar
TrzebuniakEwapomiar, opracowanie
WandzichŁukaszpomiar
ZańMarcinpomiar
SłodowskaAleksandrapomiar
StelmachSzymonpomiar

Osiągnięcia:

Koszt organizacji:

PLN 0

Sponsorzy:

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Gmina Limanowa
Grant Rektorski AGH