GPS


VIII Forum Uni-Biznes Geodezja Przedsiębiorcy Studenci

8 grudnia na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska odbyło się VIII Forum Uni-Biznes Geodezja Przedsiębiorcy Studenci, czyli konferencja, której głównym celem jest wzmocnienie integracji między studentami a przedstawicielami firm z branży geodezyjnej i geoinformacyjnej. VIII Forum rozpoczęło się przemową Dziekana WGGiIŚ prof. dra hab. inż. Ryszarda Hejmanowskiego oraz Gościa […]


VII Forum Uni-Biznes GPS

W  piątek 9 grudnia na Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, na Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH odbyło się VII Forum Uni – Biznes Geodezja Przedsiębiorcy Studenci. Głównym celem konferencji było wzmocnienie integracji między studentami a przedstawicielami firm geodezyjnych. VII Forum rozpoczęło się przemową dziekana […]