SKN AGH


logoskn

Studenckie Koła Naukowe są integralnym elementem systemu nauczania i kształcenia w Akademii Górniczo-Hutniczej. Należą do nich najzdolniejsi studenci, zainteresowani pogłębianiem wiedzy oraz rozwijaniem twórczych inspiracji naukowych. Koła naukowe to równocześnie wyzwanie dla aktywistów, zainteresowanych sprawdzeniem teorii w praktyce, chcących zmienić oblicze swego wydziału czy uczelni, zrealizować autorski projekt lub wprowadzić w życie nowe pomysły.

Obecnie w AGH działa łącznie ponad 70 studenckich kół naukowych. Realizują one różnorodne i zróżnicowane tematycznie formy działalności pod kierunkiem opiekunów naukowych i pełnomocników Rektora, powołanych dla koordynacji pracy kół naukowych w tradycyjnie wyodrębnianych pionach uczelni – górniczym i hutniczym.

Koło Naukowe Geodetów Dahlta podlega pod pion górniczy.

W ramach Studenckich Kół Naukowych AGH organizowane są:
– Konferencje Studenckich Kół Naukowych,
– Seminaria Studenckiego Ruchu Naukowego,
– FORUM KÓŁ NAUKOWYCH – spotkania z nauką i sztuką,
– konkurs “GRANT REKTORSKI”,
– akcja “Święta Dzieciom”.