Grant Rektora “Z głębi Ziemi”


Czy wiecie, że w 2022 roku nasze koło realizowało Grant Rektora pt. „Z głębi Ziemi”? Celem  projektu dofinansowanego z Grantów Rektora było badanie formujących się zapadlisk na terenach historycznej eksploatacji surowców przez wykorzystanie technologii pomiarowych oraz prognozowanie potencjalnych miejsc ich wystąpienia. W zakres naszych prac wchodziły pomiary geodezyjne w okolicach Olkusza, ale również analiza otrzymanych wyników. Całość realizowała ekipa licząca 6 osób. Z przeprowadzonych pomiarów wynika, że teren się podnosi!

Koordynatorem projektu była studentka Martyna Bartczak, a opiekę merytoryczną sprawował dr inż. Wojciech Witkowski.

Referatu, który opisywał wyniki projektu można było wysłuchać m.in. 63. Barbórkowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych AGH oraz na konferencji VII Forum Uni-Biznes Geodezja Przedsiębiorcy Studenci organizowanej przez nasze Koło.

Dobrą wiadomością jest fakt, że pomiary będą kontynuowane w roku 2023!

287558846_447774890684312_2654666884951289490_n

287526581_447774987350969_3608941107129150730_n