15/16


Ortofotomapa AGH

Szczegóły: Temat: Utworzenie ortofotomapy kampusu AGH Miejsce: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, woj. małopolskie Kiedy: 2016 Opis:Projekt utworzenia ortofotomapy terenów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie powstał z inicjatywy Kanclerza AGH mgra inż. Henryka Zioło. Jego celem jest utworzenie wysokiej jakości opracowania mającego zastosowanie w Geoportalu AGH oraz jako pomoc dydaktyczna dla […]


AGH Racing

Szczegóły: Temat: Wykonanie modelu 3D fotela samochodowego Miejsce: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, woj. małopolskie Kiedy: 2015 – 2016 Opis:W nowym roku akademickim KNG zwróciło uwagę na poszerzenie współpracy między kołami naukowymi na terenie AGH. Mając ten cel na uwadze, Anna Poproch oraz Iga Pępek zaproponowały stworzenie projektu razem […]


Wizualizacja 3D KL Płaszów

Szczegóły: Temat: Wizualizacja 3D terenu byłego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Płaszowie Miejsce: Były, nazistowski obóz koncentracyjny w Krakowie – Płaszowie, woj. małopolskie Kiedy: 2015 – 2016 Opis:Powstanie projektu związane było z chęcią przedstawienia mieszkańcom Krakowa historii terenu dziś zapomnianego. Terenem tym jest obszar na Krzemionkach, kiedyś – nazistowski obóz koncentracyjny, dziś […]


Focus Sphere

Szczegóły: Temat: Focus Sphere – zautomatyzowana platforma fotogrametryczna Miejsce: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, woj. małopolskie Kiedy: 2016 Opis:PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH GRANTU REKTORSKIEGO AGH W 2016 r. Fotogrametria jest nauką zajmującą się badaniem geometrii obiektów na podstawie zdjęć fotograficznych. Dzięki wykorzystaniu wielu zdjęć możliwe jest wygenerowanie chmury punktów reprezentującej […]


Polesie

Szczegóły: Temat: Analiza zmienności stosunków wodnych w Poleskim Parku Narodowym w ujęciu badań geodezyjnych Miejsce: Poleski Park Narodowy, woj. lubelskie Kiedy: 2016 Opis:PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH GRANTU REKTORSKIEGO AGH W 2016 r. Poleski Park Narodowy zlokalizowany jest na Polesiu Zachodnim, w środkowej części Równiny Łęczyńsko – Włodawskiej, w województwie lubelskim. Jest to […]


Geodezyjny słownik POL-NIEM-ANG

Szczegóły: Temat: Geodezyjny słownik POL-NIEM-ANG Miejsce: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, woj. małopolskie Kiedy: 2015 – 2016 Opis:Projekt opracowania słownika pojęć geodezyjnych powstał z inicjatywy Damiana Biela i Michała Piwody w 2015 r. Celem projektu jest utworzenie darmowej aplikacji mobilnej, która pozwoliłaby na szybkie sprawdzenie tłumaczenia wszelkich pojęć geodezyjnych, których […]


Osuwisko w Kłodnem

Kłodne – 9-11 kwietnia 2015 – Koło Naukowe Geodetów Dahlta – Picasa Web Albums Kłodne – 9-11 kwietnia 2015 – Koło Naukowe Geodetó… Kłodne – 9-11 kwietnia 2015 – Koło Naukowe Geodetów Dahlta – Picasa Web Albums … kngdahlta 9 lat ago x/x   Kłodne – 9-11 kwietnia 2015 – […]