2019


Grant Rektora “Sięgnąć dna”

Nasi Dahltowicze uczestniczyli w pomiarze batymetrycznym nad jeziorem Klimkówka w ramach Grantu Rektora “Sięgnąć dna”. Celem pomiaru było pozyskanie danych o kształcie dna jeziora, które mogą posłużyć do wygenerowania numerycznego modelu terenu. Wykorzystano dwie echosondy (jedną wydziałową, drugą pozyskaną od firmy MK-GEO) oraz dwa odbiorniki GPS – wydziałowy Leica 1200 […]


Gran Rektora “G.I.B”

Relacja z realizacji Grantu Rektora “G.I.B”, czyli Geodezyjna Inwentaryzacja Bezkontaktowa:   7 stycznia odbyło się pierwsze szkolenie zorganizowane w ramach realizacji Projektu Grantowego AGH “G.I.B” (Geodezyjna Inwentaryzacja Bezkontaktowa) ze skaningu. Wzięło w nim udział 8 osób, a przeprowadził je Szymon Jabłoński, do którego kierujemy serdeczne podziękowania. Uczestnicy mogli usłyszeć o […]