2022


Projekt SPEKTRUM

W sierpniu 2022 roku odbył się wyjazd pomiarowy w ramach projektu naukowego SPEKTRUM, którego koordynatorem był Mikołaj Kowalski. Opiekę merytoryczną sprawowali dr inż. Łukasz Ortyl, prof. AGH oraz mgr inż. Marta Gabryś, którzy dzielili się wiedzą i bardzo dobrze przygotowali nas do realizacji projektu. Dziękujemy! Zaczynamy opis prac pomiarowych w […]


Grant Rektora “Z głębi Ziemi”

Czy wiecie, że w 2022 roku nasze koło realizowało Grant Rektora pt. „Z głębi Ziemi”? Celem  projektu dofinansowanego z Grantów Rektora było badanie formujących się zapadlisk na terenach historycznej eksploatacji surowców przez wykorzystanie technologii pomiarowych oraz prognozowanie potencjalnych miejsc ich wystąpienia. W zakres naszych prac wchodziły pomiary geodezyjne w okolicach Olkusza, […]


30 edycja Obozu Naukowego w Łebie

3 września 2022 roku zakończyła się okrągła, bo już 30 edycja, obozu naukowego w Łebie organizowanego przez Koło Naukowe Geodetów „Dahlta” Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie. W tym roku opiekunem oraz koordynatorem badań był dr hab. inż. Sławomir Mikrut Głównym celem obozu był kolejny pomiar Wydmy […]