X Ogólnopolska Konferencja Studentów Geodezji – Rzeszów 2015


W dniach 23-24 kwietnia 2015 roku w Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie (WSI-E) odbyła się X JUBIELUSZOWA OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA STUDENTÓW GEODEZJI. Organizatorem konferencji było Koło Naukowe „Geo-Team” działające przy WSI-E oraz Ogólnopolski Klub Studentów Geodezji. W konferencji uczestniczyło ponad 100 osób.  Byli to przedstawiciele 9 uczelni z całej Polski.

Oprócz organizatorów w sesjach udział wzięli przedstawiciele:

-Koło Naukowe Geodetów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,

-Koło Naukowe „Agrimensor” Politechniki Śląskiej w Gliwicach,

-Koło Naukowe Geodetów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,

-Koło Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,

-Koło Naukowe „Geo-Pixel” Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie,

-Koło Naukowe „GIS” Politechniki Wrocławskiej,

-Stowarzyszenie Studentów Politechniki Warszawskiej „GEOIDA”

a także Koło Naukowe Geodetów Dahlta

reprezentowane przez: Paulinę Karaś, Kamila Kaczorowskiego, Arkadiusza Suktę, Damiana Biela, Krzysztofa Chmielnickiego oraz Wojciecha Dworaka. Dodatkowo słuchaczami byli także studenci WSI-E.

Konferencję otworzyła dr Sylwia Pelc – Rektor WSI-E, następnie prof. dr hab. inż. Karol Noga skierował kilka słów do uczestników spotkania oraz wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Zintegrowany system informacji o nieruchomościach”.

Konferencja została podzielona na pięć sesji odbywających się w ciągu dwóch dni. W sumie wygłoszono 25 referatów. Pierwsza sesja dotyczyła tematyki związanej z geodezją ogólną, druga i trzecia poświęcona była geoinformatyce, czwarta skaningowi laserowemu, natomiast ostatnia nowoczesnym technikom i technologiom w pomiarach geodezyjnych.

Drugiego dnia, po wygłoszeniu wszystkich referatów, jury udało się na obrady, mające na celu wybranie najlepszych referatów, co niewątpliwie było trudnym zadaniem, ponieważ poziom tegorocznej konferencji był wyrównany i dość wysoki. W tym czasie przedstawiciele firmy ESRI zaprezentowali najnowsze trendy rozwoju platformy ArcGIS.

 

I miejsce jury przyznało Magdalenie Wyleżoł oraz Marcinowi Wróblewskiemu z Koła Naukowego „Agrimensor” Politechniki Śląskiej w Gliwicach, za referat pt: „Ścisłe wyrównanie orientacji poziomej głównej kluczowej Sztolni Dziedzicznej”.

II miejsce ex-aequo przyznane zostało przedstawicielowi KNG Dahlta Kamilowi Kaczorowskiemu za pracę
pt: „Budowa kolimatora do wyznaczania niestałości osi celowej lunet geodezyjnych” oraz Aleksandrze Tomaszewskiej i Damianowi Pacholcowi z Koła Naukowego „GeoPixel” za referat: „Zastosowanie kamery hiperspektralnej Headwall Microhyperspec A-Series do wyróżniania obiektów”.

III miejsce ex-aequo zostało przyznane członkom naszego koła – Pawłowi Wiąckowi i Kamilowi Kaczorowskiemu za pracę pt. „Monitoring erozji ścian skalnych na obszarze nieczynnego kamieniołomu Zakrzówek”, Mateuszowi Mosiowi z UP we Wrocławiu, który wygłosił referat pt. „Opracowanie modelu 3D Pałacyku w Pawłowicach Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” oraz Annie Przeździeckiej i Joannie Tomali
z WAT za pracę o „Wykorzystaniu przestrzennych analiz GIS w opracowaniu dostępności komunikacyjnej WSI-E w Rzeszowie”.

Serdeczne gratulacje dla zwycięzców.   Uczestnicy wykazali się dużą wiedzą w zakresie szeroko pojętej geodezji, co pokazali nie tylko w przygotowanych referatach, ale też odpowiadając na pytania jury, które często były inspiracją do dyskusji.

Po uroczystym ogłoszeniu wyników przez Rektor WSI-E dr Sylwię Pelc, odbyło się spotkanie, podczas którego przekazano przewodnictwo nad OKSG w roku 2015/2016 Uniwersytetowi Przyrodniczemu we Wrocławiu. Podczas spotkania narodziła się również ciekawa inicjatywa zorganizowania wspólnego obozu dla członków OKSG.

Warto również wspomnieć, że na koniec pierwszego dnia konferencji, uczestnicy zostali zaproszenia do Restauracji „Sofa”, gdzie podczas uroczystej kolacji oraz balu mogli zintegrować się przy wspólnej rozmowie i zabawie.

Konferencja została dofinansowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższegoze środków na finansowanie zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę jak również m.in. przez takie firmy jak ESRI Polska, Bentley, TPI Edu.

 !!!!!!!!!!!!FOTO!!!!!!!!!!!!

 Wojciech Dworak