XVII Ogólnopolska Konferencja Studentów Geodezji


XVII Ogólnopolska Konferencja Studentów Geodezji we Wrocławiu dobiegła końca! Jest to największe wydarzenie dla młodych geodetów organizowane przez Ogólnopolski Klub Studentów Geodezji OKSG😎😎 Nasi Kołowicze wygłosili referaty i zaprezentowali postery na naprawdę wysokim poziomie 🤩

📣 inż. Mikołaj Kowalski wygłosił referat pt. „AutoVRS – automatyzacja pozyskiwania danych do nawiązania sieci statycznej GNSS”

📣 inż. Michał Prędki wygłosił referat pt. „Zastosowanie odpornych metod estymacji do wyrównania poziomej sieci geodezyjnej”

📣 inż. Natalia Dziuba oraz Bartek Augustyn wygłosili referat pt. „Wykorzystanie uczenia maszynowego do automatyzacji poszukiwania nieoznakowanych miejsc pochówków.”

📣 inż. Beata Olearczyk zaprezentowała poster pt. „Porównanie metod i wyników pomiaru sytuacyjnego rejonu Kościoła Mariackiego w Krakowie z roku 1910, z pomiarem wykonanym współcześnie”

📣 inż. Natalia Kubera oraz inż. Justyna Kuczaj zaprezentowały poster pt. „Testowy pomiar obiektu zabytkowego skanerem SLAM”

📣 inż. Natalia Dziuba zaprezentowała poster pt. „Analiza dostępności danych przestrzennych na przykładzie serwisu GDDKiA.”

🏆🏆 Szczególne gratulacje należą się Mikołajowi Kowalskiemu oraz Natalii Kuberze i Justynie Kuczaj, którzy zdobyli 3 miejsca odpowiednio w kategoriach referatów i posterów!!! Jesteście najlepsi 🎉🎉

Po konferencji Kołowicze integrowali się podczas bankietu i zwiedzili Wrocław 😎🌍