I Forum Uni-Biznes Geodezja-Przedsiębiorcy-Studenci (GPS)


I Forum Uni-Biznes Geodezja-Przedsiębiorcy-Studenci odbyło się 11 grudnia 2015 r. na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.


Mając na uwadze dynamicznie zmieniający się rynek pracy, na którym studenci wyższych uczelni technicznych coraz szybciej podejmują aktywność zawodową, podjęliśmy próbę spotkania dwóch środowisk – studenckiego ruchu naukowego oraz przedsiębiorców branży geodezyjnej.


Celem zorganizowanego Forum było wzmocnienie integracji i współpracy środowiska studentów działających w kołach naukowych z potencjalnymi przyszłymi pracodawcami. Trzyetapowy program konferencji dał możliwość prezentacji zarówno ostatnich osiągnięć i trendów badawczych w jednostkach akademickich, jak również kierunku rozwoju oraz wyzwań, przed jakimi stają firmy w branży geodezyjnej. W ten sposób chcieliśmy zbudować platformę wymiany doświadczeń dla wszystkich uczestników. Końcowym etapem Forum był panel dyskusyjny, w którym uczestnicy mogli skonsultować i omówić swoje spostrzeżenia zaobserwowane podczas poprzednich części.


Nasze działania miały również za zadanie wzbudzenie zainteresowania działalnością naukową i zawodową wśród wszystkich studentów kierunku Geodezja i Kartografia oraz dziedzin pokrewnych, wymianę doświadczeń naukowych, a także umożliwienie nawiązania nowych kontaktów. Wstęp na konferencję był wolny dla słuchaczy, a także dla firm, które wcześniej nawiązały z nami kontakt.


super_logo6


Wydarzenie odbyło się pod patronatem: Dziekana Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska - prof. dra hab. inż. Stanisława Gruszczyńskiego.


Forum składało się z 3 zasadniczych części:
  • Sesja referatowa – prowadzona na zasadzie konkursu; międzyuczelniany panel, podczas którego studenci z różnych kół naukowych z rozmaitych regionów Polski w czasie 15 minut zaprezentowali swoje prace badawcze.

  • Sesja prezentacyjna - umożliwiająca przedsiębiorcom przedstawienie oferty swoich firm, zapoznanie studentów z technologiami oraz rozwiązaniami wykorzystywanymi w praktyce geodezyjnej i geoinformatycznej, a także skonkretyzowanie oczekiwań wobec przyszłych pracowników.

  • Panel dyskusyjny – czas, w którym uczestnicy konferencji mogli wspólnie wymienić się swoimi spostrzeżeniami, omówić możliwości współpracy studenckiego ruchu naukowego i przedsiębiorców oraz kierunki zmian i wyzwania, które stoją przed branżą geodezyjną i geoinformatyczną.

Gdzie?

Organizatorzy:

KNG Dahlta

Przedsiębiorcy:

3Deling
MGGP Aero
GeoMax
Progea Consulting
FlyTech Solutions
TPI Rozwiązania Pomiarowe

Studenci:

KNG UP
GeoSIN
KNG UR
SKNG Agrimensor
Stowarzyszenie Geoida
KNGK Geoinformatyka
KNG Dahlta

Partnerzy medialni:

KSAF
Gisplay.pl
Godeta
Nowa Geodezja w Praktyce