54 KSKN – sekcja Geodezja


Wrzawa barbórkowego wieczoru już opadła, a my nadal cieszymy się zwycięstwami na wczorajszej 54 KSKN.  Tradycyjnie podczas barbórkowej sesji nie mogło zabraknąć Sekcji Geodezji. Działo się dużo i ciekawie. Mogliśmy wysłuchać 11 referatów, a o ich wysokim poziome mogą świadczyć słowa komisji, która jednomyślnie stwierdziła, że z roku na rok członkowie Jury mają coraz większy problem z wyłonieniem laureatów.

Uroczyste rozpoczęcie 54 Konferencja Studenckich Kół Naukowych odbyło się w auli głównej AGH. Studentów przywitali członkowie władz Uczelni. Po mowach powitalnych i motywujących zaproszono studentów i wszystkich gości do rozejścia się na wydziały i wygłoszenia swoich referatów w poszczególnych sekcjach. Warto nadmienić, że tylko w Pionie Górniczym zorganizowano aż XVIII sekcji.

Na naszym wydziale (GGiIŚ) przybyłych gości, referujących oraz studentów, przywitał prof. Konrad Eckes – opiekun Koła. A gości mieliśmy zacnych: przybyli do nas koledzy i koleżanki z Petersburga, którzy również wygłosili swoje referaty. Ponadto odwiedziły nas władze gminy Limanowa, dla której KNG Dahlta realizuje projekt pomiarów osuwiska w Kłodnem. Mieliśmy przyjemność gościć również rówieśników z Politechniki Świętokrzyskiej, którzy przybyli bardzo licznie. Władze wydziału reprezentował Prodziekan do spraw Studenckich i Kształcenia Stacjonarnego – dr inż. Tomasz Lipecki.

Zaprezentowano jedenaście referatów:

 • Wykorzystanie technik naziemnego skanowania laserowego do inwentaryzacji Pałacu PenaBuczek Michał, Pałka Paweł, Drwal Paweł
 • Analiza dokładności orientacji stereogramu archiwalnych zdjęć lotniczych – Grabek Paulina, Drwal Paweł
 • Geodezyjne wyznaczanie przemieszczeń punktów na obszarach osuwiskowych na przykładzie osuwiska w miejscowości Kłodnem – Daroch Monika, Grabek Paulina, Zierkiewicz Mateusz,
 • Porównanie i analiza dokładności oprogramowania do tworzena siatek trójkątów w oparciu o dane dla terenu wysokogórskiego – Puzia Agnieszka, Szlapińska Sylwia
 • Ujarzmić chaos – Mazur Katarzyna, Zajdel Radosław, Wiącek Paweł
 • Sprawdzenie przydatności nowoczesnych rozwiązań pomiarowych w ekstremalnych warunkach terenowych – Adamus Patrycja, Chmielnicki Krzysztof, Piwoda Michał
 • Ocena wpływu działalności górniczej na zbiornik wyrównawczy na  wzgórzu Wandy w Katowicach – Buczek Michał
 • Modelowania quasigeoidy na terenach wysokogórskich Krystek Piotr
 • Prace terenowe i przygotowawcze będące elementami fotogrametrycznej inwentaryzacji elewacji dwóch kościołów w Wojutyczach i Starej Soli (Zachodnia Ukraina)Kaproń Patrycja, Krzywicka Olga, Łopatka Michał,
 • Zastosowanie pomiarów geodezyjnych w fizyce jądrowej – Buczek Michał
 • Ocena jakościowa oraz justacja teodolitu w oparciu o wielokrotne wyznaczenie błędu kolimacji – Kaczorowski Kamil

Po tak dużej dawce bardzo ciekawych projektów jury w składzie: przewodnicząca dr inż. Małgorzata Szymczyk, dr inż. Tadeusz Szczutko, mgr inż. Rafał Kocierz, mgr inż. Aleksandra Szabat-Pręcikowska, mgr inż. Mirosław Marciniak, mgr inż. Mateusz Ilba miało twardy orzech do zgryzienia. Z tego powodu posiedzenie komisji przedłużało się, a studenci w napięciu oczekiwali na ogłoszenie wyników. Po dłużących się chwilach komisja w końcu ogłosiła następujące wyniki:

 1. miejsce: Katarzyna Mazur, Paweł Wiącek, Radosław Zajdel – Ujarzmić chaos
 2. miejsce: Michał Buczek – Ocena wpływu działalności górniczej na zbiornik wyrównawczy na wzgórzu Wandy w Katowicach
 3. miejsce: Michał Buczek, Paweł Drwal, Paweł Pałka – Wykorzystanie technik naziemnego skanowania laserowego do inwentaryzacji Pałacu Pena

Na sali wybuchły gromkie brawa, a uczestnicy z nieskrywanym zadowoleniem odebrali od Komisji upominki oraz pamiątkowe dyplomy. Natomiast laureaci odebrali dyplomy w trakcie wieczornej uroczystości w auli głównego budynku AGH z rąk samej pani prorektor Anny Siwik.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, a także wszystkim uczestnikom za ich ogromne poświęcenie w realizacji przedstawianych prac.

Kamil Kaczorowski

zdjęcia: Paweł Pałka

[nggallery id=19]