Grudniowe Spotkanie Plenarne OKSG


365. Dokładnie tyle dni minęło od ostatniego grudniowego spotkania członków Ogólnopolskiego Klubu Studentów Geodezji. 12 grudnia 2014 r. coroczna tradycja ogarnęła Rzeszów – do stolicy Podkarpacia z całej Polski zaczęli zjeżdżać  młodzi geodeci. Niektórzy podróżowali sami, inni łączyli się w większe grupki, ale w końcu wszyscy, mniej lub bardziej spóźnieni, dotarli do auli Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie.  To właśnie działające przy tej uczelni Koło Naukowe  Studentów Geodezji „Geoteam” pełni prezydencję w Klubie na rok 2014/2015.

Na spotkaniu, oprócz wspomnianego KNSG „Geoteam”, pojawiło się także Koło Naukowe Geodetów Dahlta, a także przedstawiciele sześciu  innych geodezyjnych jednostek studenckich z całej Polski:

  • Koła Naukowego Geodetów „GeoPixel” z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie
  • Koła Naukowego Geodetów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
  • Międzynarodowego Koła Geodezji Satelitarnej i Nawigacji „GeoSiN” z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  • Stowarzyszenia Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii „Geoida” działające przy Politechnice Warszawskiej
  • Studenckiego Koła Naukowego Geodetów „Agrimensor” z Politechniki Śląskiej w Gliwicach
  • Studenckiego Koła Naukowego Geodetów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

W posiedzeniu udział wzięli również przedstawiciele władz uczelni z Panią Dr  Sylwią Pelc – J. M. Rektor WSI-E w Rzeszowie na czele, a także Prezes rzeszowskiego oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich, pan Krzysztof Cisek.  Pan Prezes uroczyście powitał studentów na spotkaniu i skutecznie przekonywał, że geodezja to najstarszy zawód świata. Pani Rektor również przekazała kilka ciepłych słów do adeptów geodezji.

KNG Dahlta reprezentowane było przez Paulinę Karaś oraz Kamila Kaczorowskiego. W związku  z tym, że celem spotkania było podsumowanie działalności OKSG w kończącym się roku, osiągnięcia KNG Dahlta na przestrzeni ostatniego roku przedstawił Kamil Kaczorowski.  Zaprezentował wykonane projekty, wspomniał o konferencjach, obozach naukowych, a także imprezach naukowych. A było ich niemało. Najistotniejszym punktem tego grudniowego  spotkania były obrady, mające na celu ustalenie szczegółów organizacji X Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Geodezji.

Po zakończeniu obrad i na drugi dzień spotkanie miało mniej oficjalną formę. (Prawie)Każdy chciał zwiedzić stolicę Podkarpacia, więc w ramach integracji goście zostali oprowadzeni po starej jej części. Po sfotografowaniu  się z słynnym rzeszowskim Pomnikiem Czynu Rewolucyjnego, można było wrócić spokojnie do domu. Następnie spotkanie członków OKSG już w kwietniu, podczas Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Geodezji. Do zobaczenia!

Paulina Karaś
Prezes KNG Dahlta