GeoTalent – program edukacyjny PGNiG


W czwartek 22 stycznia 2015 roku odbyło się w budynku A- 0 szkolenie GeoTalent dla studentów Geodezji i Kartografii, Geofizyki, Górnictwa i Geologii oraz Inżynierii Środowiska. Tematem szkolenia były ,,Metody pomiarów geodezyjnych jako źródło pozyskiwania danych do SIP”, skierowany głównie do studentów niezajmujących się na co dzień geodezją, oraz ,,Modelowanie powierzchni wgłębnych za pomocą ArcGIS i Spatial Analyst”. Zajęcia prowadzili mierniczy górniczy Adam Janowiak i geolog Rafał Kudrewicz. Z KNG Daltha w szkoleniu uczestniczyli Agnieszka Orzech, Damian Biel, Artur Guzy, Artur Faltyn, Marta Gabryś, a także z naszego Wydziału udział wziął mgr inż. W.Witkowski.  W pierwszej części szkolenia omówiono dokumenty prawne wykorzystywane przy pomiarach geodezyjnych. Następnie przedstawiono metody pozyskiwania danych: ortogonalną, biegunową, wcięć kątowych i liniowych oraz przecięć. Przy okazji zaprezentowano instrumenty wykorzystywane w pomiarach: odbiornik GPS i tachimetr Trimble . Prezentację przeprowadził Pan Adam Janowiak. W drugiej części Pan Rafał Kudrewicz opowiedział o zadaniu konkursowym jakie PGNiG przygotowało dla chętnych. Zadanie polegało na wektoryzacji zeskanowanej mapy górniczej i utworzeniu NMT pokładów geologicznych w programie ArcGIS. Zaprezentowano sposób wektoryzacji izolinii w przypadku występowania uskoków oraz tworzenie NMT w oparciu o linie szkieletowe i wysokości szybów wiertniczych. Z punktu widzenia geodety interesująca była tylko część druga z racji tego, że już na pierwszym semestrze poznajemy wszystkie metody i podstawy prawne przedstawione w części pierwszej. Jednakże było to ciekawe spotkanie dla osób chcących swoją przyszłość związać z górnictwem lub oprogramowaniem gisowskim, gdyż przedstawiono praktyczne wykorzystanie umiejętności nabywanych na zajęciach z oprogramowania ArcGIS.

zdjęcia: http://www.geotalent.pl/22-stycznia-2015/

Damian Biel