System Informacji Przestrzennej AGH


Znamy wyniki konkursu o „Grant Rektora 2015”. Oba wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie!

W tym roku dofinansowane zostaną projekty: “Wielowarstwowa mapa GIS” – projekt który będziemy realizować wspólnie z Kołem Naukowym Geofizyków AGH GEOFON oraz Kołem Naukowym “KIWON” – a także nasz projekt : „Utworzenie aplikacji mobilnej Terrainer do przeglądania i gromadzenia danych geoprzestrzennych pochodzących z geoportalu AGH.”